Vračanje k sporni trasi

Gašpar Gašpar Mišič se je sestal z načrtovalci tras tretje razvojne osi in predstavniki lokalnih skupnosti.

Objavljeno
23. april 2013 10.51
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje

Ljubljana, Velenje – Državni sekretar v kabinetu predsednice vlade Gašpar Gašpar Mišič se je prejšnji teden v Darsu sestal z načrtovalci tras tretje razvojne osi in predstavniki lokalnih skupnosti. Načrtovalci se spet ogrevajo za traso Velenje–Šentrupert, ki je bila leta 2008 potrjena v vladi in potem opuščena, to pa lahko določitev glede trase znova zaplete in zavleče.

Mišič je na uvodnem sestanku zbral skupino, ki bo usklajevala aktivnosti, in po uradnih podatkih so se le seznanili s trasami treh dosedanjih različic najtežavnejšega odseka med Velenjem in Spodnjo Savinjsko dolino: traso Velenje–Šentrupert (F2 in nadaljevanje v F2-2), traso Velenje–Podlog (F3 in nadaljevanje v F3/4b) in traso Velenje–Arja vas (F6).

Prva je bila opuščena zaradi dokazovanja Civilne iniciative Braslovče, da je neekonomična, in nasprotovanja kmetijskega ministrstva. Drugo, ki bi šla mimo domovanja nekdanjega predsednika vlade in zaščitenega krasa in ji je nasprotovala Civilna iniciativa Ponikovski kras, je predlagatelj sam umaknil iz javne razgrnitve. Trasi Velenje–Arja vas pa nasprotujejo župani območja Saša in šaleško gospodarstvo z Gorenjem na čelu. Gorenje in drugi imajo zaradi tega večje transportne stroške in logistične težave.

Velenjski župan Bojan Kontič, ki se je udeležil sestanka v Darsu, nam je povedal, da trasa Velenje–Arja vas po mnenju stroke ni primerna in da so se dogovorili za ponovno proučitev trase Velenje–Šentrupert. To bo zagotovo obudilo delovanje Civilne iniciative Braslovče, ki je z izračuni in mnenji strokovnjakov dokazovala, da ta trasa uniči preveč kmetijskih zemljišč in je obenem dražja.

Iz Darsa so sporočili, da je to bil le prvi operativni sestanek za pospešitev umeščanja celotne trase v prostor. »Pri tem se bodo morale prihodnje odločitve politike podrediti strokovnim argumentom in potrebam tako lokalnih skupnosti kakor tudi širše družbene skupnosti,« je napovedal Gašpar Gašpar Mišič. Na prihodnjih sestankih bo delovna skupina predvsem odpravljala ovire, tudi čisto birokratske, pri umeščanju optimalnih tras v prostor, upoštevali bodo razvojne in varstvene interese pa tudi interese lokalnega okolja.

Sestanka v Darsu so se udeležili tudi predsednik uprave Darsa Matjaž Knez s sodelavci, predstavniki zainteresiranih lokalnih skupnosti, v prihodnje bodo vabili tudi pristojne z ministrstva za infrastrukturo in prostor, predstavnike Slovenske odškodninske družbe ter predvsem strokovno javnost – prostorske načrtovalce in projektante. Ugotavljali so, da so bile v preteklosti največje ovire pri umeščanju tras v prostor »politične odločitve brez strokovnih argumentov«. To je povzročalo konflikte in neprijetne odzive v strokovni javnosti in lokalnem okolju. Mišič bo še naprej koordiniral delo skupine.

Imel pa bo težko delo. Prejšnja vlada je 19. marca sklenila, da umakne trasi iz Velenja do Šentruperta in Podloga, in naročila nadaljevanje načrtovanja trase Velenje–Arja vas. Zanjo ali pa za traso v Šentrupert se je januarja zavzel CI Ponikovski kras, februarja pa je traso v Arjo vas znova predlagal CI Braslovče, ki odločno nasprotuje zahtevi šaleških in zgornjesavinjskih županov, naj se načrtovalci vrnejo k trasi prek območja Braslovč oziroma v Šentrupert. Kontič je pred časom povedal, da za traso Velenje–Arja vas doslej še ni bila ustanovljena civilna iniciativa, a bi bila, če bi trasa ostala v igri.

Zanimivo bo, kako se bodo načrtovalci prostora in prometa z Mišičem na čelu lotili prepričevanja kmetijskega in okoljskega ministrstva, lokalnih skupnosti in prebivalstva. Traso rišejo že od leta 2006, zdaj pa se zna z vrnitvijo k prvotni trasi za gospodarstvo nujni odsek ceste med Velenjem in avtocesto v Savinjski dolini spet še bolj oddaljiti v prihodnost.