Vrhovno sodišče: Pripor sodnika Škoberneta je bil nezakonit

Predsednik državnega zbora Pavel Gantar delovanje državnega zbora in odločitev vrhovnih sodnikov glede Milka Škoberneta vidi kot dve različni interpretaciji poslovnika. Kot je pojasnil v izjavi za javnost, ne oporeka interpretaciji vrhovnih sodnikov, njihov sklep pa bo spoštoval.

Objavljeno
08. marec 2011 16.29
Majda Vukelić, notranja politika
Majda Vukelić, notranja politika
Ljubljana – »Sodba vrhovnega sodišča poudarja tri pomembna ustavnopravna vprašanja. Prvič, stališče sodišča je, da mora državni tožilec, in ne preiskovalni sodnik pri državnem zboru vložiti zahtevo za pridobitev dovoljenja za odreditev pripora. Navesti mora priporne razloge, zakonske pogoje za pripor in predlog konkretno obrazložiti. Drugič, državni zbor mora v vsakem primeru pred odločitvijo o (ne)podelitvi imunitete pridobiti mnenje sodnega sveta. In tretjič, parlamentarni poslovnik mandata za odločitev o imuniteti ne more podeliti mandatno-volilni komisiji, saj mora državni zbor sprejeti odločitev na plenarnem zasedanju. Kako vse to izpeljati v praksi, glede na to, da je o priporu nujno treba odločati hitro, pa je povsem drugo vprašanje.«

Tako nam je povedal minister za pravosodje Aleš Zalar, ko smo ga vprašali za komentar o odločitvi vrhovnega sodišča, ki je ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti zagovornika sodnika Milka Škoberneta in presodilo, da je bil sodnik nezakonito priprt, saj med odreditvijo pripora še ni bilo odločitve državnega zbora o sodnikovi imuniteti, ampak le sklep mandatno-volilne komisije.

Glede na sodbo vrhovnega sodišča sta zdaj dve možni rešitvi: ali sprememba poslovnika ali sprememba ustave. Predsednik državnega zbora Pavel Gantar je sporočil, da bo razmislil, ali so potrebne spremembe poslovnika. Državni zbor je ravnal v dobri veri, upošteval je določila poslovnika, da je o priporu sodnika – tako kot o priporu drugih funkcionarjev – nujno treba odločati hitro, kar morda od koncu tedna ali med parlamentarnimi počitnicami ni mogoče. Zato so bili prepričani, da za pripor sodnika, tako kot za pripor poslanca, zadošča že odločitev mandatno-volilne komisije, je pojasnil Gantar.

Vinko Gorenak (SDS) je dejal, da je bila odločitev predsednika državnega zbora zavestna oziroma dogovorjena, saj je stranka opozarjala, da bo odločitev parlamenta sporna, ker je povsem jasno, da če državni zbor »imuniteto sodnikom podeljuje, jim jo tudi odvzema«.

Višje sodišče v Celju pa je že opravilo službeni nadzor nad delom začasno suspendiranega sodnika Milka Škoberneta. Sodišče zdaj čaka njegov odgovor, so nam sporočili z vrhovnega sodišča. Dodali so, da jim še ni uspelo sodniku vročiti gradiva, zato bo kmalu nastopila tako imenovana fikcija vročitve, saj bo rok za prejem odgovora potekel 21. marca.