Vse manjši vpis v visoko šolstvo

Na razpis za vpis v visoko šolstvo v študijskem letu 2007/08 se je v prvem roku prijavilo 25.361 kandidatov, kar je 487 več, kot je bilo razpisanih mest.

Objavljeno
03. april 2007 14.40
Velik interes na Fakulteto za družbene vede
Ljubljana - Na razpis za vpis v visoko šolstvo v študijskem letu 2007/08 se je v prvem roku prijavilo 25.361 kandidatov, kar je 487 več, kot je bilo razpisanih mest. Število prijav sicer pada, saj jih je v primerjavi z lanskim letom 737 manj in 1770 manj kot pred dvema letoma. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jure Zupan, pričakujejo naslednje leto še manjši vpis, saj je Slovenijo že zajelo populacijsko pomanjkanje generacije srednješolcev.

Še naprej si bodo prizadevali uravnotežiti stanje na študijskih programih

Števila študentov po Zupanovih besedah ne morejo dvigati, si pa bodo sedaj prizadevali uravnotežiti stanje na študijskih programih - torej, da se najboljši študenti vpisujejo na vse smeri enako.
Za redni študij je letos 28,7 odstotkov preveč prijav, kar je sicer 7,4 odstotka manj kot lani, za izrednega pa letošnji podatki kažejo le 37,8-odstotno zasedenost. Po vrsti programov pri rednem študiju je presežek manjši za vpis v univerzitetne študijske programe (20,2 odstotka), večji pa pri visokošolskih strokovnih programih (42,6 odstotkov).

Še naprej je največ prijav za študij na Univerzi v Ljubljani, sledijo Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem, s triodstotnim deležem pa koncesionirani visokošolski zavodi. Prijav za redni in izredni študij skupaj je več kot razpisanih mest le ne Univerzi v Ljubljani (za 12,5 odstotkov), na Univerzi v Mariboru je zasedenih 92,2 odstotka vpisnih mest, na Univerzi na Primorskem 96,5 odstotkov, na zasebnih Univerzi v Novi Gorici in samostojnih visokošolskih zavodih pa dobra polovica.

Prijav za študije družbenih ved, poslovnih ved in prava je še naprej veliko, vendar manj kot prejšnja leta. Je pa naraslo število prijav za študij naravoslovja, matematike in računalništva ter tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva, je povedal Zupan in dodal, da bodo na naravoslovnih in tehničnih smereh še nadaljevali z aktivnostmi za privabljanje študentov.

Na ministrstvu bodo striktno omejevali izredni vpis

Zupan je dodal še, da bodo razpisi verjetno ostali v sedanjih obsegih, bodo pa na ministrstvu striktno omejevali izredni vpis. Prizadevali si bodo še za izboljševanje študijskih programov - da bodo imeli študenti v bolonjskem sistemu praktično uporabna znanja ter boljšo opremljenost predvsem tehničnih fakultet, je še dejal minister.

Za vpis v srednje šole 20.452 kandidatov

Ministrstvo za šolstvo in šport je danes na svojih spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja ter gimnazij v šolskem letu 2007/08. Na 25.759 razpisanih mest za vpis se je do 23. marca prijavilo 20.452 kandidatov. Zaradi premajhnega števila prijav na posameznih programih se je prvotno število razpisanih mest zmanjšalo, in sicer na 24.409 mest.

V programe nižjega poklicnega izobraževanja so se prijavili 403 kandidati (lani 461), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3728 (lani 4041) ter v programe srednjega strokovnega izobraževanja 7634 (lani 7857) kandidatov. V programe gimnazij se je prijavilo 8687 kandidatov (lani 9639), od tega za programe splošne gimnazije 7032 (lani 7853) ter za strokovne gimnazije 1655 kandidatov (lani 1786).

V roku prijavljeni učenci in dijaki lahko do 13. aprila svojo prijavnico za vpis prenesejo na drugo srednjo šolo ali v drug program na isti šoli, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta način zagotovili vpis v srednjo šolo. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Po tem roku pa prijav ne bo mogoče več prinašati, dokler ne bo končan postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, to je do 2. julija.

Nekatere gimnazije prejele več prijav kot je prostih mest

Pri nekaterih razpisanih programih je število mest za novince označeno z 0, kar pomeni, šola v šolskem letu 2007/08 v ta program ne bo vpisovala, ker se je zanj prijavilo premalo kandidatov. Prijavljeni kandidati morajo obvezno prenesti prijavnico za vpis v drug program oziroma na drugo šolo, opozarjajo na ministrstvu.

Ker se je zaradi premajhnega števila prijav na posameznih programih prvotno število razpisanih mest zmanjšalo, je sedaj v programih nižjega poklicnega izobraževanja prostih še 459 mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja še 2006, v programih srednjega strokovnega izobraževanja še 898 in v programih gimnazij še 594 mest (209 za splošne ter 385 za strokovne gimnazije), piše na spletni strani ministrstva.

Sicer pa stanje prijav kaže, da so več prijav, kot imajo predvidenih mest, prejele nekatere gimnazije, med drugim gimnazije Jožeta Plečnika, Bežigrad, Vič in Ledina v Ljubljani, vse tri gimnazije v Mariboru ter prva gimnazija v Celju.

Osnovnošolci na splošno kažejo veliko zanimanje tudi za program tehnik zdravstvene nege, v posameznih regijah pa več prijav od razpisanih mest beležijo programi vzgojitelj predšolskih otrok, veterinarski tehnik in elektrotehnik računalništva.