Z evropsko pomočjo do čistejše Drave

Tri čistilne naprave in kanalizacijsko omrežje za Dravsko dolino bodo poskrbeli za čistejšo Dravo.

Objavljeno
11. december 2012 21.30
mce_dravograd
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec

Radlje ob Dravi – Župana občine Radlje ob Dravi in Dravograd ter direktor družbe Riko so podpisali osem milijonov evrov vredno pogodbo za dva sklopa projekta Zgornja Drava, s katerim bodo celostno uredili odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter varovanje vodnih virov v porečju Drave.

Projekt, pri katerem sodeluje pet občin Dravske doline: Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje in Selnica ob Dravi, je vreden 37,1 milijona evrov, od tega bo 18,2 milijona prispevala Evropska unija, 3,2 milijona država, preostanek (15,7 milijona) pa občine. Včeraj so z izbranim izvajalcem, družbo Riko, podpisali pogodbo za izvedbo projekta v občinah Dravograd in Radlje ob Dravi. Radeljski del je vreden 8,4 milijona evrov (6,2 milijona bo evropskega in državnega sofinanciranja), dravograjski pa 3 milijone evrov (2,7 milijona bo evropskih in državnih sredstev).

»To ni nadstandard, temveč nuja, če želimo našim zanamcem ohraniti okolje, kot smo ga imeli sami,« je dejal župan Radelj Alan Bukovnik, ki upa, da bo z omenjenim projektom tudi voda v Dravi spet dosegla 2. kakovostni razred in ne bo več kot doslej vse od avstrijskega Labota pa do Maribora v tretjem razredu.

V Dravogradu bodo gradili 5,6 kilometra komunalnega omrežja ter ga priključili na obstoječo centralno čistilno napravo s 6000 enotami. »Imamo premalo priključenih, komaj 3000,« je dejala županja Marijana Cigala, »zato smo opustili načrte za čistilno napravo v Šentjanžu, saj bomo Otiški vrh in Šentjanž priključili na obstoječo napravo, da zadostimo evropskim zahtevam po 95% priključenosti.«

Pogodbi za sklopa Vuzenica - Muta in Selnica so podpisali že septembra, kot je pojasnil vodja projekta Darko Sahornik v Selnici že gradijo čistilno napravo, na Muti pa so začeli pripravljalna dela: »Glavnina projekta se bo dogajala v 2013, ko bodo izvedli 70 odstotkov vseh del, v letu 2014 pa bodo vse tri čistilne naprave (Muta-Vuzenica, Selnica in Radlje ob Dravi) že v poskusnem obratovanju.«

Direktor družbe Riko Janez Škrabec je zagotovil, da bodo podizvajalce iskali med domačimi podjetji, sicer pa bo gradbeni del izvedla družba Pomgrad, Riko pa je odgovoren za vodenje projekta in izvedbo tehnoloških in strojnih del.