Z marmelado do razumevanja abstraktnih pojmov

Preko postopka kuhanja in prodajanja marmelade do razumevanja podjetništva

Objavljeno
02. oktober 2012 18.59
Simona Fajfar, Kočevje
Simona Fajfar, Kočevje

Kočevje – »Na naši šoli podpiramo metodo učenje za razumevanje in podjetniški projektni teden za 2. letnik ekonomskega programa je primer te metode,« pravi Ivana Ciglič, profesorica Gimnazije in srednje šole Kočevje o načinu, kako se dijaki na konkretnem primeru učijo abstraktno.

21 dijakov 2. letnika ekonomskega programa je letos v okviru podjetniškega projektnega tedna spoznalo celotni postopek kuhanja, promoviranja in prodajanja marmelade. V okviru podjetja, ki so ga ustanovili za ta namen, so pripravili 198 kozarčkov štirih vrst marmelade, promocijo izdelka in prodajo na šoli. Marmelada je v nekaj urah pošla.


»Projekt, ki smo ga na šoli izpeljali že četrto leto zapored, je krasen primer medpredmetnega pristopa,« pravi Meta Kamšek, ravnateljica Gimnazije in srednje šole Kočevje. Dijaki so s tem projektom spoznali osnove trženja, kalkuliranja, oblikovanja blagovne znamke, promoviranja, ustanavljanja delniške družbe, obenem pa so potrebovali še znanja slovenščine, likovne vzgoje, glasbe in - ker so naredili kemično analizo marmelade -, tudi kemije.


Toda projekt je poseben zato, ker bodo primer kuhanja marmelade uporabljali še v prihodnjih letih, razlaga mentorica projekta Ivana Ciglič. Posamezne pojme in primere bodo lahko s tem konkretnim primerom razširili in nadgradili, kot na primer v četrtem letniku, kjer bodo dijaki ravno zaradi marmelade lažje razumeli oblikovanje cen v podjetju, kjer imajo več izdelkov. »Pouk zato ni več klasičen, ker ne gre več za nalogo in ponavljanje, ampak pri učencih spodbujamo razumevanje,« še pravi Ivana Ciglič.