Za boljše zdravljenje raka

Potem ko je bil lani vendarle sprejet petletni državni program za obvladovanje raka, se bo danes prvič sestal svet, ki skrbi za nadzor nad učinkovitostjo tega programa. Pripravili bodo merila, po katerih bo jasno, kje (še) smejo zdraviti rakave bolezni.

Objavljeno
08. marec 2011 21.09
Diana Zajec, notranja politika
Diana Zajec, notranja politika
Ljubljana – Po naših informacijah so že predvideni konkretni ukrepi, s katerimi bo treba pospešiti uresničevanje nekaterih najpomembnejših sprememb, namenjenih za povečevanje strokovnosti, kakovosti in varnosti v zdravljenju te bolezni. To zdravljenje ne poteka le v sklopu Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana, ampak tudi po drugih bolnišnicah na Slovenskem – ta razpršenost pa dokazano vpliva na nemalokrat vse prej kot primerljivo zdravstveno varstvo obolelih.

»Onkološki inštitut želi biti še aktivnejši pri uresničevanju državnega programa za obvladovanje raka. To moramo in smo sposobni narediti,« je v ponedeljek izjavil strokovni direktor OI prof. dr. Janez Žgajnar, razočaran zaradi izvedbenih kratkih stikov pri načrtovanem prenosu dela sistemskega zdravljenja raka na določene bolnišnice oziroma sekundarne centre po Sloveniji, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za to novost.

S takšno potezo bi razbremenili OI, ki na nekaterih področjih zaradi čedalje večjega priliva bolnikov kadrovsko in posledično tudi razvojno peša. Ta problem je najopaznejši pri internistični onkologiji, kjer se zadnja leta število pregledov na letni ravni povečuje za okrog deset odstotkov. Po drugi strani pa bodo pri onkološkem zdravljenju, ki poteka v splošnih bolnišnicah, v prihodnje zaživela pravila, mimo katerih stroka ne bo (več) smela. Danes namreč marsikje še vedno zdravijo raka, čeprav za tovrstno zdravljenje niso niti dovolj usposobljeni niti ustrezno opremljeni.

Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za onkologijo že pripravlja merila za zdravljenje različnih vrst rakov, ki jih bo morala zdravstvena ustanova, če se bo želela tudi v prihodnje ukvarjati s tovrstnim zdravljenjem, izpolnjevati. Tako bodo, denimo, raka dojk lahko zdravili le v bolnišnicah, kjer na letni ravni obravnavajo 150 bolnic z na novo odkrito boleznijo, kjer imajo vso potrebno podporo za tovrstno zdravljenje in seveda tudi ustrezno kadrovsko zasedbo.

Prof. dr. Marko Hočevar, ki vodi RSK, sicer pa je predstojnik operativnih strok na OI, je dejal, da bodo ta priporočila za zdravljenje posameznih vrst raka pripravljena do začetka aprila. Opozoril je, da soglasje za nadaljnje zdravljenje onkoloških bolnikov ne bo »bianco menica«, ampak bo vsako leto potekalo ponovno preverjanje o (ne)izpolnjevanju kriterijev glede strokovnosti, kakovosti in varnosti v onkološkem zdravstvenem varstvu.