Za cerkev vstopnine ne bo

Blejski župnik Janez Ambrožič je sporočil, da bodo prenehali s pobiranjem vstopnine za cerkev na Blejskem otoku, ki jo je Družba sv. Martina pretekli teden pričela zaračunavati.

Objavljeno
31. januar 2007 19.32
Bled/Ljubljana - Po tem ko je Družba sv. Martina pretekli teden pričela zaračunavati vstopnino za cerkev na Blejskem otoku, je danes blejski župnik Janez Ambrožič sporočil, da bodo prenehali s pobiranjem vstopnine. "Iz nesporazuma in reakcij javnosti ter zainteresiranih ustanov, ki v svoje programe vključujejo obisk otoka, smo razumeli, da obstaja pripravljenost za dogovor, ki bo pripomogel k rešitvi vprašanja financiranja nujnih vzdrževalnih del na otoku," je pojasnil odločitev.

Župnija Bled, ki je za upravljanje Blejskega otoka ustanovila Družbo sv. Martina, je pretekli teden kot možnost za vzdrževanje objektov na otoku po 15 letih vnovič uvedla pobiranje vstopnine za ogled otoka, obisk zvona želja in stalne razstave jaslic. Kot je pojasnil Ambrožič, so namreč že poskušali drugače najti sredstva za financiranje za obnovo dotrajanih stavb na otoku, vendar dokler ni denacionalizacija končana, župnija ne more kandidirati na nepovratna državna ali evropska sredstva.

"Ustavitev pobiranja vstopnine je izraz zaupanja v sodelovanje z zainteresirano javnostjo pri ohranjanju dediščine na otoku," je poudaril Ambrožič, ki pričakuje, da bodo na skupnem sestanku pri županu občine Bled, ki bo 13. februarja, uspeli najti ustreznejšo rešitev za obnovo.

Širca o lastništvu otoka

Še pred današnjo odločitvijo blejske župnije je državnozborska poslanka LDS Majda Širca na ministra za kulturo Vaska Simonitija posredovala pisno poslansko vprašanje. Kljub temu, da je od leta 2001 cerkev Marijinega vnebovzetja z zvonikom v lasti Rimskokatoliškega župnijstva Bled in da denacionalizacijski postopek za vrnitev otoka v naravi še ni končan, Družba sv. Martina pobira vstopnino za obisk Blejskega otoka, je v pismu zapisala Širca. Opozicijska poslanka ugotavlja: "Četudi blejska župnija pričakuje, da bo postala lastnica celotnega otoka, je Blejski otok še vedno v lasti države".

Širca je ministra vprašala, kako bo ukrepal ob odločitvi za uvedbo vstopnine. "To me zanima še posebej zato, ker je zastopnik upravljavca v okrožnici navedel, da bo vstopnino za obisk Blejskega otoka namenil za obnovo cerkve, katere lastnik ni Republika Slovenija," je dodala in vprašala, na kakšni pravni podlagi lahko omenjena družba sploh lahko uveljavi to plačilo.

Opozicijski poslanci so že v interpelaciji ministru med drugim očitali tudi nedejavnost v zvezi z Blejskim otokom. Vrhovno sodišče je 9. marca 2006 namreč zavrnilo zahtevek Župnije Bled za vrnitev otoka v last in posest župnije. Kljub temu pa ministrstvo ni izvedlo javnega postopka za upravljanje državnega premoženja. Podpisniki interpelacije so menili, da s svojim molkom in neizvajanjem pravnomočne sodbe ministrstvo krši načela pravne države in podlega interesom Rimskokatoliške cerkve.

V odgovoru na interpelacijo pa je minister očitek zavrnil s pojasnilom, da pred odločitvijo ustavnega sodišča in pred dokončno rešitvijo vseh sodnih postopkov nima smisla sprožati postopkov za oddajo Blejskega otoka v upravljanje in da ministrstvo za kulturo ne more sklepati dolgoročne pogodbe o upravljanju otoka. Tako je otok še vedno v začasnem upravljanju blejske župnije.