Za degradirana območja Kranja ni vlagateljev

Na območju Stare Save v središču Kranja porušili objekte, Zavarovalnica Triglav pa za zdaj ne namerava graditi.

Objavljeno
13. maj 2014 20.26
Kranj rušenje
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Kranj – Mestna občina Kranj ima kar 93 hektarov degradiranih območij. Te dni poteka rušenje objektov Stare Save v središču mesta, toda lastnica Zavarovalnica Triglav, ki je pred dvema letoma za 15 milijonov evrov kupila nepremičninsko podjetje Sava IP z zemljiščem vred, v Kranju za zdaj nima načrtov.

Rušili zaradi varnosti

Savina nepremičninska družba Sava IP je na območju Stare Save še leta 2010 načrtovala gradnjo poslovno-stanovanjske soseske; med drugim je bilo predvidenih 172 stanovanj in podzemna garaža. Toda zaradi finančnih težav je Sava IP leta 2012 postala del skupine Triglav in takrat je bilo pojasnjeno, da se bo projekt nadaljeval pod okriljem novega strateškega partnerja leta 2014.

Zdaj smo od zavarovalnice dobili pojasnilo, da so se odločili le za rušenje objekta zaradi varnostnih vidikov, medtem ko je odločitev o usodi naložbe povezana z odločitvijo Skupine Triglav glede celotne nepremičninske dejavnosti skupine. »Skupina Triglav je konec leta 2013 sprejela strategijo poslovanja skupine do leta 2017, v kateri je jasno opredelila, da bo težišče delovanja skupine predvsem na osnovni zavarovalni dejavnosti. Vsa druga področja delovanja Skupine – med drugim tudi nepremičninska dejavnost – se bodo optimizirala,« so navedli v odgovoru iz Zavarovalnice Triglav.

Cobraman uspel, investitorjev (še) ni

V Kranju so konec avgusta 2012 končali več kot 200.000 evrov vreden projekt Cobraman, večinoma financiran z evropskimi sredstvi, katerega namen je bil vzpostaviti sistem pristopa k revitalizaciji degradiranih območij v mestu in vzpostaviti način, kako strokovno voditi postopek od začetnih raziskav do izvedbene faze.

Na občini so se pohvalili, da je bila realizacija več kot 100-odstotna glede na izhodišče. Rezultati projekta Cobraman so vplivali tudi na pripravo predloga novega občinskega prostorskega načrta (OPN), še poudarjajo na občini. Eden izmed ciljev nove evropske perspektive je tudi revitalizacija degradiranih območij, zato se delo pri omenjenem projektu upošteva pri prijavah na razpise EU. Na občini so pojasnili, da večjih uspehov s potencialnimi vlagatelji še niso imeli. »Imeli smo nekaj pogovorov in upamo, da bodo čim prej predstavili konkretnejše projekte.« Kdaj bo OPN obravnaval mestni svet, še ni znano, saj vsi pristojni nosilci urejanja prostora še niso dali pozitivnih mnenj.

Jutri o coni in tudi degradiranem območju v Stražišču

Jutri, 15. maja, se bodo na Mestni občini Kranj znova sestali podjetniki iz cone Laze v Stražišču, povabljeni pa so tudi člani Civilne iniciative Stražišče. Predstavniki občine bodo predvidoma predstavili idejni načrt in roke za komunalno ureditev cone, kjer ni urejene kanalizacije, niti ni dovolj vode za gašenje ob morebitnem požaru.

Govorili naj bi tudi o nujnosti sanacije opuščenega območja nekdanje puškarne in opekarne v Stražišču, kamor so nekoč odlagali sode olja in odpadne pnevmatike.

V Ekorelu, kjer si prizadevajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov za napravo, ki bo v industrijski coni Laze predelovala tekoče odpadkov in zaoljenih vod, smo izvedeli, da imajo še do 23. maja čas odgovoriti na pripombe, ki so jih na Arso naslovili zainteresirani.