Za dvorcem Selo v Mostah objekt z 90 stanovanji

Givo Real se je odpovedal stolpnicama, a zato v večstanovanjskem objektu za tretjino povečal število stanovanj.

Objavljeno
15. november 2011 09.30
Posodobljeno
15. november 2011 10.00
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Namesto dveh visokih stolpnic s 70 stanovanji v začelju dvorca Selo v Mostah zdaj zasebno podjetje Givo Real na tem degradiranem območju načrtuje 90 stanovanj v bistveno nižji večstanovanjski zazidavi.

To je ključna sprememba načrta, ki jo bo konec meseca kot drugič dopolnjen osnutek podrobnega občinskega prostorskega načrta (OPPN) obravnaval mestni svet. Investitor je precej upošteval pripombe, ki jih je januarja letos soglasno pripravil mestni odbor za urejanje prostora in urbanizem.

Ta mu je dal vedeti, da se mejna zemljišča na severozahodu območja urejanja dotikajo obstoječe stanovanjske zazidave v Ulici Vide Pregarc in Pokopališke ceste, ki da predstavlja popolnoma drugačno tipologijo zasnove stavb od predlagane. Umeščanje dveh visokih stolpnic z desetimi do 13 nadstropji se jim ni zdelo primerno in skladno z okolico (neposredno za baročnim dvorcem, vrtcem in nizom nizkih hiš). Njuno postavitev na dvignjeno ploščad nad garažami, ki naj bi ločevala ureditev prostih oziroma zelenih površin dvignjenega pritličja od okolice, so označili celo za problematično. Nasprotovali so še preoblikovanju zelene površine pred vhodom v vrtec v parkirišče za sosednje stanovalce. Predlagali so jim za današnje čase »smiselnejšo« gradnjo stanovanj za trg etažnosti P+3+2M, ki bi »oblikovala prehod iz okoliške visoke v nižjo obliko predmestne pozidave«.

Nekoliko povečano območje OPPN se tako po novem razteza na dveh hektarih in skoraj 47 arih. Projekt je razdeljen v več sklopov, pri čemer naj bi po enem dogradili in prenovili zahodni del dvorca Selo in na zdajšnjem parkirišču pred njim uredili javni park, po drugem (v začelju dvorca) pa odstranili vse Givove pomožne skladiščne objekte in garaže ter zgradili večstanovanjski objekt v obliki črke U. Ta naj bi imel največ tri kletne etaže, pritličje, tri nadstropja, dve terasi na vzhodni in eno na zahodni strani ter svojo interno zelenico z otroškim igriščem.

Vrtec VVZ Angelce Ocepkove bi na račun nove pozidave dobil dva prizidka (igralnico in telovadnico), vsi skupaj pa bi bili deležni še prometne rekonstrukcije Ulice bratov Rozman in križišča z Zaloško cesto (širša cesta, dodatna zavijalna pasova, semaforizirano križišče za izvoz na Zaloško). V kletnih etažah pod novozgrajenim večstanovanjskim objektom so predvideni garažni prostori tako za nove stanovalce kot za Givo (nadomestilo za izgubljena zunanja parkirišča na dvorišču dvorca in za njim) in zasebne lastnike zidanih garaž na zahodni strani območja. Po novem je namreč na zunanjih površinah načrtovano le nekaj parkirnih prostorov za kratkotrajno parkiranje.

V Givu načrtujejo, da bi predlog OPPN sprejeli najkasneje prihodnjo jesen, graditi pa začeli proti koncu leta 2013, saj bo treba pred tem pripraviti še končni projekt za gradnjo in pridobiti gradbeno dovoljenje z vsemi soglasji vred. Investitor bo pri izpeljavi svojega projekta, vrednega več milijonov evrov, imel še zahtevno nalogo, saj bo moral od svojih sosedov odkupiti garaže, po njihovi odstranitvi pa na izpraznjenem prostoru (velikem 1255 kvadratnih metrov) urediti javni park. To naj bi storil najpozneje do izdaje uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo dvorca Selo.