Za koncentracijo, a brez centralizacije

Župani Koroške ter Savinjske in Šaleške doline so proti odtegovanju storitev državne uprave.

Objavljeno
11. november 2013 21.10
Velenje
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Velenje - Z reorganizacijo javne uprave je treba počakati, dokler ne bodo opravljene temeljite analize, reorganizacija pa mora biti dogovor med državo in lokalnimi skupnostmi. Pri tem je treba upoštevati izhodišča iz leta 2005, ko sta bila cilj reorganizacije povezovanje območnih izpostav državnih organov na ravni upravnih enot ter prenos in združevanje posameznih nalog.

To je bistvo zahtev šestnajstih županov Koroške ter Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki jih je v ponedeljek in pred napovedano reorganizacijo javne uprave v Velenje povabil župan Bojan Kontič. Po njihovem napovedana reorganizacija pomeni zgolj selitev zaradi zmanjšanja števila zaposlenih, ne pa dejanske izboljšave organizacije.

Predsednico vlade zato pozivajo, da ustavi sedanje parcialno reševanje ter ob sodelovanju med več resorji in predstavniki občin zagotovi strokovne in celovite rešitve.

Župani in poslanci iz obeh regij, torej Koroške in Saše, so menili, da načrtovana reorganizacijo državne uprave pomeni predvsem selitev sedežev pomembnih lokalnih upravnih organov kot so davčna uprava, zavod za zaposlovanje, center za socialno delo in drugih. A sedeže lokalnih upravnih organov je treba obdržati na sedanjih lokacijah ter tako občankam in občanom omogočili čim boljšo dostopnost do storitev upravnih organov.

Kontič je ob koncu srečanja poudaril, da ne nasprotuje koncentraciji državnih organov, ki je tudi po njegovem mnenju potrebna, ne sme pa voditi v centralizacijo.

Srečanja so se ob županih Slovenj Gradca, Črne na Koroškem, Dravograda, Vuzenice, Mežice, Mislinje, Podvelke, Prevalj, Ljubnega ob Savinji, Luč, Mozirja, Nazarij, Rečice ob Savinji, Šmartnega ob Paki, Šoštanja in Velenja udeležili tudi poslanci državnega zbora s tega območja, evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič in načelnik velenjske upravne enote.

Zadovoljni z enotnostjo so se župani obeh območij tudi dogovorili, da v svojih občinah preverijo, kakšen je interes za intenzivnejše povezovanje koroških občin z zgornjesavinjskimi in šaleškimi občinami.