Za prostorsko urejanje romskih naselij zadolžene občine

Na današnjem sestanku predstavnikov vlade, občin, lokalne skupnosti in predstavnikov Romov so udeleženci razpravljali o sporni prostorski problematiki romskih naselij v državi.

Objavljeno
28. februar 2007 13.43
Romsko naselje pri Ambrusu
Novo mesto - Na današnjem sestanku predstavnikov vlade, občin, lokalne skupnosti in predstavnikov Romov so udeleženci razpravljali o sporni prostorski problematiki romskih naselij v državi, poseben poudarek pa so namenili tudi romskima naseljema Žabjak in Brezje v novomeški občini.

Minister za okolje in prostor ter predsednik komisije za zaščito romske etnične skupnosti Janez Podobnik je v izjavi za javnost izpostavil, da ima pri prostorskem urejanju romskih naselij primarno vlogo občina.

Občina in romska skupnost morata sodelovati

Podobnik je dejal, da je pri tem pomembno učinkovito sodelovanje občine z romsko skupnostjo, država pa namerava takšnemu sodelovanju izraziti podporo. Kot je dejal, se je položaj romskih skupnosti v posameznih občinah v zadnjem času že izboljšal, predvsem zaradi aktivnosti romskih svetnikov.

Minister ob tem navaja, da bo potrebno letos za uspešnejše reševanje prostorske problematike romskih naselij izkoristiti predvideni novi zakon o prostorskem načrtovanju, zakon o romski skupnosti ter sredstva iz evropskih strukturnih skladov za komunalno urejanje romskih naselij.

Denarja za rušenje nelegalnih objektov ni

Podobnik je danes tudi podprl aktivnosti novomeškega župana Alojza Muhiča pri reševanju te problematike v dolenjski prestolnici. "Občina poskuša najti začasne, urgentne rešitve, obenem pa pripravlja potrebne prostorsko ureditvene načrte," je dejal minister.

Muhič je izjavil, da romska problematika ostaja enaka kot doslej, prihodnje aktivnosti pa bodo odvisne od že omenjenega prostorsko ureditvenega načrta.

Pojasnil je, da v proračunu občine ni sredstev za rušenje nelegalno zgrajenih romskih objektov. Ob tem se Romi ne strinjajo s postavitvijo nadomestnih bivalnih kontejnerjev, kar bi bila po Muhičevem mnenju ena izmed najhitrejših rešitev.

V reševanje problematike urejanja romskih naselij se je vključilo tudi ministrstvo za obrambo, ki je lastnik nekaterih zemljišč, na katerih bivajo Romi. "Pri tem je potreba po legalizaciji romskih naselij zelo velika," je še poudaril Muc.

V primeru rušenja nelegalno zgrajenih objektov se je za zagotovitev ustreznih nadomestnih bivališč zavzel tudi podpredsednik Zveze Romov Slovenije za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje Bojan Tudija. V obeh romskih naseljih v novomeški občini naj bi bilo skupaj okrog 100 nelegalno zgrajenih objektov.

Ambrus se ne more ponoviti

Novomeški župan je še poudaril, da se zavzema za dialog z vsemi vpletenimi stranmi, zato se po njegovem mnenju zgodba iz Ambrusa v Novem mestu ne more ponoviti. Zadovoljstvo zaradi sodelovanja občine in države ob reševanju prostorske problematike Romov je izrazil tudi predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat-Muc, ki je današnji sestanek označil za zelo konstruktiven. Ob aktivnostih novomeške občine pa se je zavzel predvsem za zagotovitev trajnih rešitev.