Za prva prorektorja Kristlova in Kovačič?

Rektor Univerze v Ljubljani Radovan Stanislav Pejovnik je na seji senata univerze člane senata seznanil, da je za prva prorektorja predlagal Julijano Kristl in Andreja Kovačiča.

Objavljeno
20. oktober 2009 19.14
Univerza v Ljubljani
Mo.Z./STA
Mo.Z./STA
Ljubljana - Rektor Univerze v Ljubljani Radovan Stanislav Pejovnik je na seji senata univerze člane senata seznanil, da je za prva prorektorja predlagal Julijano Kristl in Andreja Kovačiča. Dosedanja prorektorica Kristlova po besedah Pejovnika zelo dobro pozna bolonjske programe, Kovačič pa področje financ in upravljanja.

Člani senata univerze so sicer danes potrdili svoje mandate in se seznanili s poročilom volilne komisije za volitve rektorja. Določili so tudi koledar prihodnjih sej senata, rektor pa je članice univerze pozval, naj predlagajo člane delovnih teles za naslednje mandatno obdobje. Seznanili so se tudi s poročilom komisije za podelitev častnih nazivov in nagrad.

 

Rektor Pejovnik je prisotne uvodoma seznanil, da je s strani članic univerze že prejel sklepe za mandate senatorjev.

 

Predsednik volilne komisije za volitve rektorja Albin Igličar je nato predstavil poročilo komisije, ki je bilo sicer že poslano senatorjem. Dodal pa je, da je komisija naletela na nekaj problemov, za katere bi po njegovih besedah univerza morala v sodelovanju z drugimi dejavniki poskrbeti, da bi se odpravili. Med drugim gre po njegovem za protislovje v zakonu o visokem šolstvu, ki na eni strani določa, da so volitve rektorja avtonomija univerze, na drugem mestu pa natančno določa, kako se voli rektor.

 

Nato so senatorji univerze soglasno sprejeli program sej senata univerze za študijsko leto 2009/2010. Pejovnik pa jih je ob tem med drugim pozval, naj čim prej sporočijo datume njihovih prireditev ob 90-letnici univerze. Napovedal pa je, da se bo sam udeležil svečanih sej petih ustanovnih članic. Svečana seja seja senata bo po njegovih besedah 30. novembra, svečana akademija, na kateri bo spregovoril predsednik republike Danilo Türk, pa bo 1. decembra.

 

Senat je med drugim sprejel tudi sklep o pozivu članicam, naj posredujejo predloge za člane delovnih teles senata, in potrdil zapisnik 36. seje senata, ki je bila 22. septembra letos.

 

Senatorji so obravnavali tudi poročilo komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad. Pejovnik, ki je tudi predsednik te komisije, je povedal, da za častnega doktorja predlagajo Nobelovega nagrajenca Jean-Marie Lehna. Kot je pojasnil Pejovnik, je bil Lehn v Sloveniji že večkrat, že trikrat na pomembnih mednarodnih kongresih v Sloveniji, predaval je tudi na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.