Za štiripasovnico 
bo treba podreti 40 stavb

Ministrstvo za okolje in prostor je za obravnavo na eni prihodnjih sej vlade pripravilo predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče–Brod, ki bo, kot kaže, tesneje povezala in prometno razbremenila nekatere odseke Mestne občine Ljubljana in občin Medvode, Škofja Loka ter Kranj.

Objavljeno
01. februar 2011 12.46
Samo Petančič, Ljubljana
Samo Petančič, Ljubljana
Ljubljana – Navezovalna cesta v skupni dolžini približno 11 kilometrov bo, če bo predlog sprejet v tej obliki, stala nekaj več kot 296 milijonov evrov, po obsegu pa bo štiripasovnica.

Predlog je med drugim pripravljen na podlagi študije prometnih povezav širšega območja severozahodno od Ljubljane, izdelane leta 2000, v kateri so pregledovali širše cestno omrežje severozahodnega dela glavnega mesta in pretehtali posledice različnih cestnih povezav, ki bi nadomestile zdajšnje. Omenjeno prometno grlo so analitiki ocenili kot dokaj utesnjeno, analiza pa je predlagala gradnjo navezovalne ceste Jeprca–Stanežice. Osnovni cilj te ceste je zagotoviti ustrezno povezavo Jeprce s severozahodnim delom Ljubljane in zmanjšati problematiko zgoščevanja prometa od obvoznice skozi Medvode.

Novi potek

Trasa načrtovane štiripasovnice se začne v zdajšnjem zunajnivojskem križišču na Jeprci in vse do Medvod poteka po trasi sedanje regionalne ceste. Na območju obstoječega krožišča Na klancu poteka v pokritem vkopu, nato pa po novi trasi ob območju hidroelektrarne Medvode, prečka območje Donita, Savo, teče ob levem bregu Save in nato znova prečka reko v Preski. Načrtovana cesta bi se nato priključila trasi zdajšnje regionalne ceste, ki na območju Motela Medno prečka potok Mavelščica in se pomakne tik ob železniško progo Ljubljana–Jesenice. Po sedanji regionalni cesti z manjšim odmikom od zdajšnjega poteka bi nato potekala vse do izteka na Celovško cesto. V Stanežičah se z zunajnivojskim priključkom proti vzhodu odcepi krak navezovalne ceste Stanežiče–Brod, ki prečka železniško progo Ljubljana–Jesenice, v pokritem vkopu prečka Tacensko cesto ter v nadvozu avtocesto Kranj–Ljubljana. Tamkajšnji avtocestni priključek Brod nameravajo prestaviti, trasa pa se konča z iztekom na Obvozno cesto.

Premeščali bi in rušili

Če bo omenjeni predlog sprejet, bo treba porušiti tudi približno 40 stavb, med drugim stanovanjske hiše, bencinske črpalke, mehanične delavnice, nekaj gostiln, plinsko postajo pri Vižmarjih in del stavb v gramoznici v Stanežičah. Med drugim predvidevajo tudi premestitev tamkajšnje kapelice.

Podrobno gradivo o načrtovani cesti je na voljo na spletni povezavi http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/.

Občina Medvode v mnenju k predlogu načrta ugotavlja, da so bile smernice upoštevane razen predloga za ureditev zunajnivojskih priključkov, drugačne rešitve navezovanja lokalnega prometa 
na medvoškem delu in vnovične preveritve prometne študije. Ministrstvo za okolje in prostor je na te pripombe podalo dodatne odgovore in pojasnila v zvezi s strokovno korektnimi načrtovanimi rešitvami in ugotovilo, da so vse relevantne smernice Občine Medvode v predlogu državnega prostorskega načrta upoštevane. Predlog je pripravljen na podlagi študije prometnih povezav širšega območja severozahodno 
od Ljubljane, 
izdelane leta 2000.