Za študij na višjih strokovnih šolah razpisanih 12.572 mest

V 49 višjih strokovnih šolah je skupaj razpisanih 12.572 mest za 33 različnih študijskih programov.

Objavljeno
01. februar 2017 15.52
lvi*matura
A. S. H., STA
A. S. H., STA
Ljubljana − Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes objavilo razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2017/2018. V 49 višjih strokovnih šolah je skupaj razpisanih 12.572 mest za 33 različnih študijskih programov.

Za študijsko leto 2017/2018 je prosta mesta razpisalo 49 višjih strokovnih šol, in sicer 29 javnih in 20 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Za višje strokovno izobraževanje je razpisanih 33 različnih študijskih programov.

V primerjavi s prejšnjim študijskim letom je za študente višjih šol ponujenih manj vpisnih mest, skupaj 12.572. Za redne študente je v javnih šolah in šolah s koncesijo razpisanih 4155, za izredne pa 3780 vpisnih mest. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še 4637 vpisnih mest.

Število vpisnih mest v javnih višjih strokovnih šolah je največje v študijskih programih s področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva in v letošnjem letu znaša 34,28 odstotka razpisanih mest za redni in izredni študij.

Vse pomembnejše datume lahko na enem mestu najdete tudi na Delovi časovnici.

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih: od 13. februarja do 8. marca ter od 28. avgusta do 1. septembra. Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 10. februarja, in v soboto, 11. februarja.

Višje strokovne šole bodo do 15. junija v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. Višješolska prijavna služba bo do 24. julija kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis izbranih kandidatov bo potekal do 22. avgusta.

Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok pa bodo objavljeni do 25. avgusta na spletni strani višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Hkrati z razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je ministrstvo objavilo tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove.