Za višješolske programe na voljo več mest kot lani

Danes je izšel razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2007/08, ki bo rednim in izrednim študentom skupno nudil 11.786 mest.

Objavljeno
01. februar 2007 14.46
Velik interes na Fakulteto za družbene vede
Ljubljana - Po razpisih za srednješolske ter visokošolske in univerzitetne programe je danes izšel še razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2007/08. Na 27 javnih in koncesionirani šoli bo 3055 mest namenjenih rednim in 3535 mest izrednim študentom, še 5196 mest pa bo ponudilo 32 zasebnih višjih strokovnih šol. Kandidatom bo tako skupaj na voljo, kar je 1210 mest več kot leto poprej (175 za redne in 1035 za izredne študente).

Kandidati se za razpisana mesta potegujejo v treh prijavnih rokih. Prvi rok traja do 8. marca.

V javnem izobraževanju prevlada naravoslovja, v zasebnem pa družboslovja

V javnih višjih strokovnih šolah je približno 25 odstotkov programov s področij družbenih in poslovnih ved ter prava, preostanek pa je vezan na tehniko, proizvodno tehnologijo in gradbeništvo (38 odstotkov), storitve (19 odstotkov), naravoslovje, matematiko in računalništvo (šest odstotkov) ter kmetijstvo (11 odstotkov).

Omenjeni deleži se nanašajo na redne študente in so zeli podobni lanskemu letu, le družboslovni programi bodo sprejeli dobra dva odstotka manj kandidatov. Približno enako razmerje med družboslovnimi in naravoslovno-tehničnimi poklici velja tudi za izredne študente.

V zasebnih šolah pa je razmerje nasprotno; s 70 odstotki namreč prevladujejo vpisna mesta s področja družboslovja, poslovnih ved in prava, je na današnji novinarski konferenci povedal generalni direktor direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na šolskem ministrstvu Janez Mežan. Na vseh 59 šolah je skupaj razpisanih 23 različnih programov.

Novost - trije prenovljeni programi

Novost v razpisu za prihodnje leto so trije prenovljeni programi s področja kmetijstva (upravljanje podeželja in krajine, živilstvo in prehrana ter hortikultura), medtem ko bodo ostale programe po Mežanovih besedah prenovili predvidoma do oktobra letos.

Program upravljanje podeželja in krajine bo poslej mogoče redno in izredno študirati tudi v Novi Gorici in Naklem, deset izrednih študentov bo po novem lahko obiskovalo program baleta na ljubljanski Srednji glasbeni in baletni šoli. Zadnja novost pa je koncesija za študijski program multimediji, ki jo je ministrstvo podelilo Inštitutu in akademiji za multimedije - Višji strokovni šoli za multimedije Ljubljana.

Višješolski programi so izrazito praktično usmerjeni, saj je kar 40 odstotkov ur namenjenih praktičnemu usposabljanju. Sicer pa jih ministrstvo skupaj z visokošolskim in delovnim resorjem prav te dni predstavlja dijakom po Sloveniji in opozarja zlasti na tiste poklice, po katerih je največ povpraševanja na trgu dela. V višješolskem izobraževanju so taki trenutno inženirji strojništva, elektrotehnike, metalurgije, gradbeništva in računalništva.