Začetek umeščanja senožeških vetrnic

Pri Senožečah bo stalo 40 vetrnic, če se bodo Senožečani tako odločili na krajevnem referendumu 25. maja.

Objavljeno
15. maj 2014 22.14
Vetrnica Dolenja vas
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Senožeče – Vlada je sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda. Vepa obljublja, da bo družbena sprejemljivost pomemben dejavnik, to pa bo pokazal referendum 25. maja.

Če bo uredba o DPN sprejeta, bodo v krajevni skupnosti Senožeče poleg največ štiridesetih vetrnic s skupno močjo do 120 megavatov gradili dostopne ceste, povezovalne kablovode, eno ali dve transformatorski postaji, prenosne kablovode in opravili prilagoditve v transformatorske postaje v Divači. Direktor Vepe Aleš Musić je povedal, da bodo dali velik pomen družbeni sprejemljivosti, zato so minimalno razdaljo med vetrnicami in naselji premaknili na 800 metrov.

Senožečani oziroma 750 volivcev krajevne skupnosti se bodo o vetrnicah izjasnili na krajevnem referendumu 25. maja, »boj« za vetrnice ali proti njim pa poteka že mesece. Poleg Vepe bi na zemljišču agrarne skupnosti Gabrče podjetje Amicus postavilo še do osem vetrnic. Tudi Amicus pričakuje energetsko dovoljenje in podporo države. Po naročilu Amicusa je Valicon opravil javnomnenjsko raziskavo, po kateri vetrnice podpira polovica anketirancev.

Diego Loredan iz Civilne iniciative za zaščito Senožeških brd pravi, da bodo proti vetrnicam ne glede na sklep vlade in izid referenduma. Aleš Musić je pojasnil, da bodo v lokalno okolje vračali tri odstotke prihodka, tri devetine teh sredstev bodo namenjene letnim rentam lastnikov zemljišč, dve devetini bo dobila Občina Divača, štiri devetine sredstev pa prebivalci posameznih krajev, v bližini katerih bi elektrarne stale,« pojasnjuje Aleš Musić. Če bo cena elektrike, proizvedene iz vetrnic, skupaj z obratovalno podporo znašala najmanj 75 evrov za megavatno uro in če bodo na območju Senožeških brd postavili 30 vetrnic moči treh megavatov (sedanja pri Dolenji vasi je moči 2,3 megavata), bi ob 25-odstotnem letnem izkoristku lokalna skupnost lahko prejela skupaj malo več kot 400.000 evrov na leto.