Zadnji dan za oddajo prijave za vpis v višje in visoke šole

Za bodoče študente je zadnji dan za oddajo prve prijave za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2007/08. Po 8. marcu spremembe zapisanih študijskih želja ne bodo mogoče.

Objavljeno
08. marec 2007 08.48
Univerza v Ljubljani
Ljubljana - Bodoči študenti imajo le še danes čas, da oddajo prvo prijavo za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2007/08. V njej lahko po vrstnem redu napišejo največ tri programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo pogoje za vpis, po 8. marcu pa spremembe zapisanih študijskih želja niso več mogoče. Enako velja za kandidate, ki se želijo vpisati v višje strokovne šole.

Kandidati, ki nameravajo študirati bodisi na Univerzi v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem ali v Novi Gorici ali na katerem od šestih samostojnih visokošolskih zavodov, prvo prijavo za vpis v prvi letnik pošljejo priporočeno na posebnem obrazcu visokošolskima prijavno-informacijskima službama Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, lahko pa jo oddajo tudi na spletnih straneh www.vpis.uni-lj.si oziroma vpis.uni-mb.si.

Če s prvo prijavo ne bodo sprejeti v nobenega od napisanih študijskih programov, se bodo za preostala prosta mesta lahko potegovali v drugem prijavnem roku, ki bo trajal od 21. avgusta do 1. septembra. Drugo prijavo za vpis bodo lahko oddali tudi tisti, ki ne bodo oddali prve prijave.

Tudi kandidati za vpis v višje strokovne šole na posebej za to določenem obrazcu napišejo največ tri različne študijske programe, prijavo pa pošljejo višješolski prijavni službi v Celju. Drugi prijavni rok bo trajal od 1. avgusta do 6. septembra.

Vse štiri univerze ter samostojni visokošolski zavodi so za prihodnje študijsko leto razpisali 24.874 prostih mest, od tega 17.559 mest za redni ter 7315 mest za izredni študij. Za redni študij je razpisanih 522 mest več kot lani, za izrednega pa 664 manj.

Za višješolske študijske programe bo v naslednjem študijskem letu na voljo 3055 mest za redni in 3535 mest za izredni študij na 27 javnih in koncesionirani šoli, še 5196 mest pa bo ponudilo 32 zasebnih višjih strokovnih šol. Kandidatom bo tako skupaj na voljo 11.786 mest, kar je 1210 mest več kot leto poprej.