Zahtevajo tudi rento za nazaj

Občine lastnice deponije Globoko štirim naseljem ponujajo 23.000 evrov na leto, tem se zdi to »smešno nizka« renta.

Objavljeno
26. september 2013 10.09
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Trebnje, Celje – Župani občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert so štirim naseljem v bližini trebanjske komunalne deponije odpadkov Globoko pripravljeni plačati 3,83 evra za tono odloženih odpadkov. Uradno stališče bodo naselja Hudeje, Dol, Medvedje selo in Brezovica trebanjskemu županu predstavili te dni.

Trebanjsko komunalno podjetje, ki že ima podpisano pogodbo za odlaganje odpadkov v Globokem s podjetjem Okolje Piran in krško družbo Kostak, namerava podpisati pogodbo tudi za odpadke iz občine Šmartno pri Litiji, vendar se je zapletlo, saj okoliška naselja poleg celovite ureditve odlagališča zahtevajo tudi plačilo rente. Župani so izračunali, da če bi na leto odložili tisoč ton odpadkov iz šmarske občine ter 2000 ton odpadkov iz Pirana, bi na leto pridobili 269.400 evrov. Od tega bi 88.000 evrov namenili za finančno jamstvo, 33.000 evrov za okoljsko dajatev, 147.600 evrov pa bi bil prihodek občin. Okoljevarstveno dovoljenje dovoljuje 6000 ton odloženih odpadkov, lani pa so iz štirih domačih občin odložili 3341 ton odpadkov.

Zahtevajo izplačilo za zadnjih devet let

Poleg izplačila rente, ki bi znašala približno 23.000 evrov na leto, župani obljubljajo še za 50 odstotkov nižjo smetarino za prebivalce naselij Hudej, Dola, Medvedjega sela in Brezovice ter manjše zneske za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, poleg tega še gradnjo čistilne naprave za izcedne vode in popravilo ceste od Račjega sela do križišča za odlagališče Globoko.

Predsednik krajevne skupnosti Račje selo Darko Pekolj je predlog županov o renti zavrnil, ker da je »smešno nizka«. Samo za odlaganje smeti iz Pirana in Šmartnega pri Litiji, za kar bodo občine prejele 269.400 evrov na leto, zahtevajo do 20 odstotkov tega denarja. Hkrati je povedal, da predstavniki štirih naselij zahtevajo tudi izplačilo rente za zadnjih devet let od odprtja komunalne deponije Globoko in izplačilo individualnih rent ekološko najbolj ogroženim gospodinjstvom. Župan šentrupertske občine Rupert Gole je za Delo povedal, da se tudi osebno zavzema za izplačilo rent najbližjim naseljem, nasprotuje izplačilu individualnih rent, zahteve za izplačilo rent za devet let nazaj pa ni komentiral.

Teharjam 8500 evrov na mesec

Sodobni regionalni center za ravnanje z odpadki (Rcero) Celje v Bukovžlaku, v katerega je vključenih 35 občin iz Savinjske regije in od drugod (300.000 prebivalcev), upravlja družba Simbio. Ta skrbi za mehansko in biološko obdelavo odpadkov in za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na deponijo, za kar KS Teharje, ki jo sestavljajo naselja Teharje, Bukovžlak, Slance in Vrhe, plačuje 8500 evrov mesečne rente. Predsednik KS Teharje Franc Kač je povedal, da rento porabijo za gradnjo komunalne in cestne infrastrukture v vseh štirih naseljih, ter da individualne rente ne prejema nobeno gospodinjstvo, kar so potrdili tudi v podjetju Simbio.