Zahteve šele januarja

Danes začne veljati zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja. Upravičenci do statusa žrtve in s tem priznanja posebnih pravic so postali tudi otroci, ki so jim starše ubili partizani ali zavezniki.

Objavljeno
02. oktober 2009 14.26
Matjaž Albreht
Matjaž Albreht
Ljubljana - Danes začne veljati zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki ga je septembra sprejel državni zbor. Zakon dopolnjuje varstvo žrtev vojnega nasilja z novimi kategorijami, ki v skladu z ustavo uživajo posebno varstvo. Upravičenci do statusa žrtve in s tem priznanja posebnih pravic so postali tudi otroci, ki so jim starše ubili partizani ali zavezniki in begunci, ki so morali zaradi njihovih nasilnih dejanj zapustiti svoj dom. Poleg tega bodo dobili status tudi Slovenci, ki so bili kot italijanski vojaki po kapitulaciji Italije odpeljani v ujetništvo ali na prisilno delo v Nemčijo. Prisilni mobiliziranci v nemško vojsko pa imajo dodatno priznano pravico do doživljenjske mesečne rente.

 

Sprememba zakona se bo začela uporabljati 1. januarja 2010. Od tedaj dalje bodo pristojne upravne enote lahko na tej podlagi odločale o
zahtevi za priznanje statusa in pravic žrtve vojnega nasilja. Zato ministrstvo za delo vlagateljem svetuje, da zahteve za uveljavitev statusa in pravic vlagajo od 1. januarja 2010 naprej. Zahteve je potrebno vložiti na krajevno pristojnih upravnih enotah. Zakon o žrtvah vojnega nasilja določa, da status žrtve ne morejo dobiti osebe, ki so sodelovale z agresorjem. To morajo prosilci v upravnem postopku sami dokazovati, z dokumenti ali s pričami. Upravne enote, ki o prošnjah odločajo lahko tudi zaprosijo za te podatke različne državne organe, zavode, organizacije in delodajalce. Ti so dolžni posredovati zahtevane podatke. V primeru priznanega statusa bodo otroci, ki so jim starše ubili partizani ali zavezniki, prejeli 835 evrov, kolikor znaša vojna odškodnina po posebnem zakonu. Doživljenjska mesečna renta prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko znaša za vsak mesec nasilja 0,835 evra. Taboriščniki, ukradeni otroci in zaporniki prejmejo za vsak mesec 1,25 evra, delovni deportiranci in begunci pa po 0,501 evra.

 

Objavljamo vabilo Jožeta Dežmana na okroglo mizo študijskega krožka Moč preživetja o spremebah zakona o žrtvah vojnega nasilja.