Zakon o Romih je ohlapen

Pripombe k predlogu krovnega zakona bo občina naslovila neposredno na DZ. Ivan Baznik: Zakon zgolj ohlapno povzema določbe področne zakonodaje.

Objavljeno
12. december 2006 07.00
Krško – Zakon o Romih ne bo rešil težav, ki jih imajo občine pri urejanju bivanjskih razmer v romskih naseljih, izobraževanju in nasploh pri vključevanju etnične manjšine. Tudi kot temeljno vodilo za napredek pri omenjenem je preveč ohlapen. Občina Krško bo tako k zadnji različici predloga zakona, ki ga je vlada poslala v parlamentarno obravnavo, podala svoje pripombe, v skladu z zakonom pa je včeraj ustanovila svet za sobivanje z Romi.

Uresničevanje zakona naj bi občinam že v prvem letu njegovega sprejetja povzročilo 64 milijonov tolarjev dodatnih stroškov. V predlogu, ki ga je sprejela vlada, nikjer ni navedeno, od kod naj bi dobile sredstva za to. “To je le dodatno breme. Za urejanje bivanjskih razmer v našem največjem naselju smo do zdaj, denimo, porabili 150 milijonov tolarjev, država pa nam je z razpisi povrnila le polovico stroškov. Zakon bi torej moral opredeliti vire in višino sredstev za doseganje normalnih standardov,” pravi župan občine Krško Franc Bogovič. Če tega ne bo v zakonu, bodo občine lahko upale le na povprečno 30-odstotno sofinanciranje iz državnega proračuna v okviru razpisov.

“Zakonodajalec mora pregledati, ali so v podzakonskih aktih in drugih zakonih zajeta in smiselno urejena vsa področja, ki zadevajo romske skupnosti. Ugotovljene pomanjkljivosti – te so po našem mnenju povezane predvsem z izobraževanjem Romov, gradnjo objektov in financiranjem občin – bi moral odpraviti krovni zakon,” pravi Bogovič. Normativi za integrirane oddelke v osnovnih šolah so po njegovem mnenju previsoki, potrebujemo hiter postopek za legalizacijo naselij, premalo rešitev je v zakonu predvidenih tudi za zaposlovanje Romov. Občina bo svoje predloge za dopolnitev zakona posredovala državnemu zboru. Na predlog generalne policijske uprave pa je že ustanovila svet za sobivanje z Romi, ki ga predvideva zakon.

Več preberite v današnji tiskani izdaji Dela!