Založniki svarijo, šole in ministrstvo mirijo

Na ministrstvu bodo zaplete reševali z vsako šolo posebej. Ali je zaskrbljenost zaradi neurejenih razmer utemeljena?

Objavljeno
01. avgust 2016 21.37
SLOVENIJA,LJUBLJANA,,30.8.2011NAKUPI UCBENIKOV ZA NOVO SOLSKO LETO. . FOTO- MAVRIC PIVK/DELO
Sonja Merljak
Sonja Merljak
Ljubljana – Založniki svarijo, da bo konec avgusta morda zmanjkalo učbenikov. Na ministrstvu za izobraževanje zagotavljajo, da ne bo tako. Kdo ima prav in zakaj se zmeda ponavlja drugo poletje zapored, če po drugi strani že leto dni deluje delovna skupina, ki naj bi pripomogla k dolgoročni rešitvi?

Zapletlo se je, ker je bilo treba hkrati urejati trenutne zadrege in iskati model za prihodnja leta. Prvega so se na ministrstvu lotili lani s pravilnikom o postopni menjavi učbenikov po triadah od tretje do prve, drugega prav tako lani z ustanovitvijo posebne delovne skupine za učna gradiva.

Na ministrstvu trdijo, da so načrt postopne menjave založniki lani podprli, založniki pa odgovarjajo, da dogovora ni bilo. Omenjajo le delovno skupino za učbenike, ki pa ga ni mogla sprejeti, saj je zgolj posvetovalno, ne pogajalsko telo.

Kljub tako različnim odgovorom na vprašanje, ali se niso junija lani uskladili o postopni menjavi učbenikov po triadah, zaradi katere učenci od šolskega leta 2017/2018 ne bi več uporabljali neveljavnih učbenikov, eni in drugi zagotavljajo, da je sodelovanje dobro in da so bliže dolgoročni rešitvi učbeniških zagat kot kadarkoli prej.

Panika ni potrebna

Tudi na šolah niso pretirano vznemirjeni. Učbeniške zdrahe so se, poudarjajo, nazadnje vedno uredile. »Panika zaradi neveljavnih in zastarelih učbenikov je bila letos odveč,« pravi Gregor Pečan, predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev. Letos so šole dobile dovolj sredstev, da bi lahko zamenjale vse učbenike tretje triade, ki po prvem septembru ne bodo več veljavni.

»Čas za paniko bo prihodnje leto, ko bodo neveljavni tudi učbeniki prve in druge triade, če ne bo denarja za njihovo menjavo,« poudarja Gregor Pečan.

Po neuradnih informacijah na nekaterih šolah dogovora o menjavi po triadah niso upoštevali, ker naj bi jim nekateri založniki ponudili ugodnejše pakete, če so kupili učbenike za drugo in tretjo triado. V delovni skupini za učbenike tega marketinškega prijema ni izpostavil nihče, so pa na ministrstvu potrdili, da so šole učbeniške sklade različno prenavljale. Lani so jim nakazali toliko sredstev, kot so prijavile terjatev, letos pa so za menjavo učbenikov namenili 3,3 milijona evrov.

Sredstva so šolam razdelili po treh merilih: številu učencev, analizi nakupov v zadnjih štirih letih in trenutnem finančnem stanju na računu učbeniškega sklada šole. Tudi za leto 2017 so predvideli podoben znesek.

»Z ravnatelji in skrbniki učbeniških skladov smo nenehno v stiku. Če bi nastali zapleti, bomo to reševali z vsako šolo posebej,« pravijo na ministrstvu in zagotavljajo, da otroci ne bodo ostali brez učbenikov.

Načrtovanje učnih načrtov

Dr. Anton Meden, predsednik združenja staršev in njihov predstavnik v delovni skupini za učbenike, upa, da zapletov na začetku šolskega leta ne bo.

»Verjamem, da šole zadeve obvladujejo in da bodo tudi založniki pravočasno izvedeli, kaj in koliko morajo natisniti. Ministrstvo naj bi do jeseni pripravilo temeljit posnetek stanja in se tako pripravilo na prihodnje leto, ko naj bi bila posodobitev učbeniških skladov končana in ko naj bi bilo vse pripravljeno na uvedbo novega modela. Verjamem tudi, da bo res tako in da bo nov, celovit model, ki bo imel vgrajene tudi mehanizme za zagotavljanje kakovosti učnih gradiv, zaživel kljub težavam.«

Pri tem pa opaža, da je težko iskati konsenz v skupini, kjer je toliko različnih sogovornikov. V delovni skupini za učbenike so namreč predstavniki založnikov, staršev, združenja ravnateljev osnovnih šol, sindikatov, zavoda za šolstvo, centra za poklicno izobraževanje in ministrstva.

»Lahko pa vsak za isto mizo pove, kako stvari vidi, potem pa poskušamo iskati rešitev. Odločitev bo nazadnje moralo sprejeti ministrstvo, a tak način dela lahko pripomore k njegovi boljši informiranosti. Eden od predlogov je, da naj bi bile menjave učbenikov povezane s spremembami učnih načrtov. Starši želimo, da bo spreminjanje učnih načrtov načrtovano in usklajeno ter da bo potem na voljo dovolj časa tudi za pripravo kakovostnih učbenikov.«

Kdaj bo nov model sprejet, še ni znano. Na ministrstvu za zdaj predvsem zagotavljajo, da bodo poskrbeli za postopno, a celovito prenovo učbeniških skladov, in da prvega septembra 2017 v šolah ne bo neveljavnih in neuporabnih učbenikov.