Zamolčane kršitve s stanovanjskega področja

DZ bo danes vendarle obravnaval poročilo varuhinje človekovih pravic Zdenke Čebašek - Travnik za leto 2011.

Objavljeno
29. januar 2013 21.54
PROTESTNO BRANJE
Matjaž Albreht, notranja politika
Matjaž Albreht, notranja politika
Ljubljana – Državni zbor bo danes, po številnih zapletih na komisiji za peticije, vendarle obravnaval poročilo varuhinje človekovih pravic Zdenke Čebašek - Travnik za leto 2011. Čeprav je varuhinja predlagala 106 priporočil, jih je komisija sprejela le 73.

Komisiji za peticije je šele v tretjem poskusu uspelo sprejeti priporočila, ki so jih pripravili v koaliciji. Nekatera priporočila so dobesedno enaka priporočilom varuhinje, nekatera so delno spremenjena, 34 priporočil je izpuščenih, samo eno pa je povsem novo. Izpuščena so vsa priporočila iz poglavja stanovanjske zadeve.

Varuhinja priporoča spremembe stanovanjskega zakona in določitev obveznosti občin pri zagotavljanju bivalnih enot. Še posebno pa od vlade zahteva, naj sprejme ukrepe za odpravo kršitev pravic najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih, kot jih je ne nazadnje ugotovil Evropski odbor za socialne pravice pri Svetu Evrope.

Med delno spremenjenimi oziroma delno črtanimi priporočili pa je priporočilo za sprejetje zakonskih rešitev, ki bodo zagotovile neodvisno obravnavo primerov diskriminacije. Vladna koalicija je izpustila zahtevo po vzpostavitvi neodvisnega zagovornika, ki bi imel pooblastila za preiskavo in sankcioniranje kršitev v javnem in zasebnem sektorju. Spremenjeno je tudi priporočilo v zvezi z ureditvijo romskih naselij. Varuhinja od vlade pričakuje, da bo v primeru, če občine tega ne bodo storile v določenem roku, sama ukrepala skladno z zakonom.