Zamude v pripravah na gradnjo Hidroelektrarne Brežice

Medtem ko bo po besedah posameznih poročevalcev HE Blanca začela testno obratovati še ta mesec in so pri HE Krško že pričeli z deli v drugi gradbeni jami, pa prihaja tudi do večjih zamud.

Objavljeno
12. oktober 2009 20.03
Mo.Z./STA
Mo.Z./STA
Sevnica - Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi je skupaj s predstavniki ministrstev za gospodarstvo ter okolje in prostor pregledal potek del pri gradnji HE Blanca in HE Krško ter posebej o pripravah na gradnjo HE Brežice in HE Mokrice kot zadnjih dveh elektrarnah v spodnjesavski verigi.

Medtem ko bo po besedah posameznih poročevalcev HE Blanca začela testno obratovati še ta mesec in so pri HE Krško že pričeli z deli v drugi gradbeni jami, pa prihaja tudi do večjih zamud. Še vedno ni rešen problem sofinanciranja projekta spremembe železniške proge, do dodatnih zahtev in zamud je prišlo pri deviaciji ceste Impoljca - Brstanica - Krško, sanacija ceste Sotelsko - Krško pa se sploh še ni pričela. Posredi, kot je bilo slišati, so dodatna dela in predvsem neusklajeno delovanje ministrstev za gospodarstvo, za promet ter okolje in prostor.

 

Po besedah predsednika medobčinskega odbora Nika Galeše se je doslej vse preveč zatikalo pri zaključevanju državnega prostorskega načrta za HE Brežice in šele pretekli teden je bila podpisana pogodba z izvajalcema, ki naj bi v 18 mesecih izdelala tak načrt za HE Mokrice. To po besedah Galeše pomeni, da ne bo mogoče uresničiti sklepa prejšnje vlade, da bo celotna veriga spodnjesavskih elektrarn končana do srede maja leta 2015.

 

Mnogo ostrih besed na račun države

 

Mnogo ostrih besed je zato bilo slišati na račun države, ki naj ne bi dovolj resno skrbela za dokončanje celotnega projekta, čeprav je bil zakonsko sprejet in dogovorjeno financiranje in vedno več je novih zahtev okrog HE Brežice. Toda gradnjo petih elektrarn so sprejele tudi lokalne skupnosti in, so poudarjali razpravljalci, predstavljajo ta čas edino večjo slovensko naložbo s področja energetike.

 

Brežiški župan Ivan Molan je povedal, da se problemi okrog HE Brežice preveč kopičijo in odpirajo vedno nova vprašanja in videti je, kot da je projekt ustavljen in občini poslej pretijo še hujše poplave. Vprašanje je, kako bi ustavitev gradnje vplivala na načrtovana razlivna območja in na podtalnico, pa na nekatere naložbe ter seveda na celotni razvoj brežiške občine, je poudaril župan.

 

Župan občine Krško in poslanec Franc Bogovič je menil, da prihaja do težav tudi zaradi neusklajenega delovanja med službami posameznih ministrstev, izrazil pa je tudi bojazen, da do zamujanja načrtovane in pospešene gradnje HE na spodnji Savi prihaja tudi zaradi pomanjkanja resne politične volje. Če ne bodo rešena vsa odprta vprašanja okrog HE Brežice, bodo visoke vode lahko ogrozile celo krško nuklearko, zato, je poudaril Bogovič, je nujno zaključiti projekt HE na spodnji Savi v celoti.

 

Direktor HE na Savi skušal odgnati dvome

 

Dvome v ustavitev gradnje je skušal odkloniti direktor Hidroelektrarn na spodnji Savi Bogdan Barbič, ko je opozoril na ogromno gospodarsko škodo, ki bi s tem nastala. Samo v priprave na gradnjo HE Brežice in HE Mokrice je bilo doslej vloženih že več kot 15 milijonov evrov, ustavitev del pa bi pomenila, da smo v gradnjo elektrarn Boštanj, Blanca in Krško, če bi ostale zgolj pretočne, doslej vložili za tretjino preveč denarja.

 

Na današnji seji so zato sprejeli tudi sklepa, naj na izredni seji Sveta regije Posavje ministra Erjavec in Lahovnik pojasnita potek izgradnje celotne verige, okoljsko ministrstvo pa zagotovi dokončno uskladitev predloga državnega prostorskega načrta za HE Brežice, da bo lahko vlada RS do 30. junija 2010 sprejela ustrezno uredbo.

 

Predstavniki države oziroma ministrstev za gospodarstvo ter okolje in prostor so zavrnili pomisleke županov in lokalnih skupnosti. Poudarili so, da vodijo vse aktivnosti, da do ustavitve priprav na HE Brežice ne more priti, da pa je še mnogo nerešenega okrog HE Mokrice, zlasti kar zadeva dogovarjanje s sosednjo Hrvaško.