Zaplembe grdih hiš samo v skrajni sili

Celje letos sofinancira tri prenove fasad, za prisilo in vpis hipoteke se za zdaj občina ni odločila.

Objavljeno
14. oktober 2014 20.27
Celje fasade
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – Nekaj hiš v starem delu mesta je že iz časa pred volitvami obdanih z gradbenimi odri in zaščitnimi ponjavami z napisi, da obnovo sofinancira občina. Ta ima od sprejetja odloka konec lanskega leta možnost, da lastniku naloži ureditev hiše oziroma jo celo delno zaseže, če lastniki poziva ne upoštevajo. »A to se niti v drugih občinah ne dogaja, saj bi razlastitve županom politično škodile,« pravi Gorazd Furman Oman iz družbe Urbanisti.

Odloki, kakršne poznajo tudi v številnih drugih občinah, temeljijo na zakonu o graditvi objektov, ki občinam podeljuje to pristojnost, posamezni odloki pa se nato razlikujejo v podrobnostih. V Postojni so ga pred leti sprejeli, ker niso mogli doseči ureditve starega mestnega jedra Majlont. V Kopru lahko lastnike zavežejo k ureditvi delov hiš, ki so vidni z javnih površin. Praviloma pa odloki določajo, da mora pred izdajo odločbe neodvisna ustanova pripraviti ustrezen elaborat.

Po odloku celjske občine za izdajo odločbe zadostuje mnenje pooblaščenega gradbenega inženirja ali arhitekta. Darja Zabukovec z občinskega oddelka za okolje, prostor in komunalo pravi, da je občinski predpis usklajen z zakonom o graditvi objektov. Po njenem lahko izdajo odločbo za lepšo podobo mesta in dela izvedejo na stroške lastnikov, če jih ti ne opravijo sami. Občina nato na stavbo vpiše hipoteko in poskuša od lastnikov izterjati denar za opravljena dela.

Občina letos za fasade 100.000 evrov

»A gre za skrajno možnost, ki bo uporabljena le, če zavezanec oziroma lastnik stavbe ne bi spoštoval odločbe. Menimo pa, da lahko želene učinke dosežemo že s pozitivno spodbudo in zgledom, zato ljudi za vzdrževanje stavb spodbujamo s projektom EPOurban in s sofinanciranjem obnov,« je dejala Zabukovčeva.

Občina je letos za sofinanciranje obnov fasad v starem mestnem jedru namenila 100.000 evrov, razpis pa je bil namenjen le fizičnim osebam, strošek pa občina sofinancira do polovice. Sandi Marzidošek z občine je povedal, da obnovo fasade v Cankarjevi ulici 8 občina sofinancira s 44.000 evri (stala bo 160.000), za 48.000 evrov vredno obnovo na Savinjskem nabrežju 5 je namenila 24.000 evrov, za obnovo fasad vogalne stavbe na Ljubljanski cesti 10 in Gledališkem trgu 8 (na fotografiji) pa bodo zagotovili 32.000 evrov (stala bo 109.000 evrov). Po pogodbi, ki jo podpišejo občina, etažni lastniki in izvajalci del, morajo biti obnove končane v prihodnjem mesecu.

Za projekt EPOurban je občina prejela malo manj kot 33.000 evrov evropskih sredstev, pričakuje jih še 173.000 evrov. Na vprašanje, koliko so na občini v treh letih porabili za potovanja uslužbencev na sestanke skupine EPOurban v tujino in za delovanje občinske strokovne svetovalne skupine, nam z občine niso odgovorili. Pravijo, da je evropski denar namenjen izključno izvajanju projekta 242.000 evrov vrednega projekta EPOurban, za katerega občina prispeva 15 odstotkov denarja, prenovo stavb pa občina financira iz proračuna.