Zaradi Čaplje iz Planice nagnali propadajoči Imos

Zaradi zamude pri začetku gradnje tekaškega stadiono in nastajajoče zamude zaradi Čaplje negotovost za črpanje evropskih sredstev ostaja.

Objavljeno
13. avgust 2014 21.02
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice
Planica – Zavod za šport Planica je odpovedal pogodbo podjetju Imos, ki je v sklopu nordijskega centra (NC) gradilo servisni objekt Čaplja, je potrdil direktor Jelko Gros. Po razveljavitvi izbora graditelja osrednjega tekaškega stadiona nov še ni izbran, negotovost za evropsko financiranje gradnje NC pa se povečuje.

V Planici je gradbena sezona krajša kot v osrednjem delu Slovenije, zato se povečuje skrb, ali bodo vsi objekti zgrajeni pravočasno in bo država lahko črpala evropski denar za skupaj kar 48 milijonov evrov vreden projekt. Jelko Gros je že večkrat zatrdil, da evropsko financiranje projekta ni ogroženo, saj da je časa dovolj. Kljub zamudam, ki nastajajo, zdaj verjame, da bodo najpozneje septembra prihodnje leto vsa dela končana. Vendar Grosova zagotovila o doseganju rokov niso več tako trdna, kot so bila pred časom, saj se zdaj zanaša predvsem na bančna jamstva izvajalcev za primer, če dela ne bodo končana pravočasno. Povedal je, da se evropsko financiranje gradnje nordijskega centra izteče konec prihodnjega leta, medtem ko morajo zadnji račun za evropski denar v Bruselj poslati najpozneje konec oktobra prihodnje leto. Dodal je še, da o poteku gradnje in vseh zapletih sproti obveščajo nadzornika EU, ki bedi nad izvajanjem in financiranjem projekta; če je treba, posamezne spremembe zapišejo v anekse k osnovni pogodbi o evropskem financiranju.

Vrednost del, ki jih je prevzel Imos, je bila dobre štiri milijone evrov. Objekt Čaplja je sicer zgrajen, vendar bi podjetje moralo odpraviti tudi napake, ki so jih odkrili, in končati vsa zaključna dela, vendar jih ni, je povedal Jelko Gros. Ocenil je, da je ostalo za še manj kot en milijon evrov del (ureditev ploščadi pred Čapljo, gradnja akumulacijskega bazena). Za ta preostala dela bodo v kratkem objavili nov razpis za izvajalca. Jelko Gros kljub zamudi, ki nastaja zaradi težav z razpisi, pravi, da verjame, »da bo izbrano podjetje dela opravilo v roku«, saj »imamo bančne garancije ponudnikov, da bodo gradbena dela opravili pravočasno«. Na naše telefonske klice se v Imosu, ki ima že pol leta blokirane vse poslovne račune, niso odzvali.

Zamude pri izboru graditelja

Tudi pri izboru graditelja osrednjega tekaškega stadiona nastaja zamuda. Na skoraj deset milijonov evrov vrednem razpisu za gradnjo je bilo prvotno med sedmimi ponudniki izbrano podjetje Gorenje projekt, vendar je državna revizijska komisija pred časom odkrila napako v dokumentaciji izbranega ponudnika in odločila, da mora zavod Planica med preostalimi ponudniki, ki so se potegovali za gradnjo, izbrati novega izvajalca. Izbor so že opravili, vendar morajo skupaj z izbranim podjetjem Kolektor koling počakati do sredine prihodnjega tedna, ko se izteče rok za morebitne pritožbe, je pojasnil Gros, ki upa, da v tem primeru ne bo novih zahtev za revizijo, kar bi gradnjo lahko še dodatno zavleklo. Dodal je še, da bodo gradnjo po izboru izvajalca organizirali tako, da bodo zunanja dela opravili čim prej in vsaj pred začetkom zime tako, da bi lahko pozimi opravljali notranja dela.

Stanko Furlan, direktor Javne razsvetljave, ki kot podizvajalec propadlega Tehnika iz Škofje Loke prenavlja največji objekt v Planici, je povedal, da dela tečejo po načrtu ter zagotovil, da jih bodo kljub precej kislemu in deževnemu vremenu končali do roka, to je konec oktobra. Strah, da tekmovanja na letalnici prihodnje leto ne bo, je za Furlana odveč. V Planici si močno želijo, da bi prihodnjo pomlad pod Poncami na prenovljeni letalnici spet organizirali tekmovanje v poletih, vendar bi zamuda pri gradnji tekmovanje lahko preprečila. Po tem scenariju bi bilo tekmovanje na manjši Bloudkovi velikanki, ki pa ni tako atraktivno kot poleti na letalnici. »Tekma na letalnici mora biti, drugega scenarija ni,« pravi Gros.