Zaradi infrastrukture TD Lesce toži občino

Propadli vsi poskusi za sporazumni prenos komunalne opreme na območju Plane na radovljiško občino, ki vztraja, da dokumentacija ni popolna.

Objavljeno
18. november 2015 20.56
Plana Lesce
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice
Radovljica – Turistično društvo Lesce, ki je leta 2008 na območju Plane v Lescah, kjer je zraslo stanovanjsko naselje, zgradilo cesto in pod njo komunalne vode, toži občino Radovljica, ker ta noče prevzeti komunalne infrastrukture. Sodnica kranjskega okrožnega sodišča Jasna Levc Uršič je spor označila kot neobičajen.

Po neuspešnih poskusih za sporazumno rešitev in spodletelem poskusu sodne mediacije se je včeraj brez dogovora končal tudi poravnalni narok na kranjskem okrožnem sodišču, kar pomeni, da se bo pravda nadaljevala. Turistično društvo (TD) Lesce zahteva, da občina prevzame v last zemljišča, na katerih je komunalna infrastruktura, občina pa predhodno izročitev dokumentacije o vgrajeni infrastrukturi in garancije. Prevzem je formalnopravno in finančno mogoč le tako, pravijo na občini Radovljica.

Komunalno omrežje na območju Plane v Lescah so v celoti financirali zasebni lastniki parcel, ki so zaradi tega oproščeni plačila komunalnega prispevka. TD Lesce, ki je vodilo gradnjo, je pridobilo uporabno dovoljenje, predsednik TD Zlatko Kavčič pa pravi, da je vse zgrajeno skladno z akti, omrežje obratuje in ljudje so že vseljeni v hiše. Vendar se je pri prenosu lastništva komunalne opreme na občino, ki jo nalaga zakonodaja, po njegovem odprla cela kopica vprašanj, možnosti za dogovor ni bilo, zato so proti občini za prevzem komunalne opreme vložili tožbo, je pojasnil Kavčič.

Spor med odgovornima

Ali na sodni spor vpliva tudi to, da si z vodjo oddelka za infrastrukturo na občini Radovljica Radom Pintarjem nista naklonjena, Kavčič ni hotel komentirati. Priznal pa je, da zaradi spora trpijo odnosi med občino in društvom, ki je lastnik kampa Šobec in s tem najpomembnejši akter na področju turizma v občini. Niti Rado Pintar odnosa s Kavčičem ni hotel komentirati, je pa povedal, da o vgrajeni opremi potrebujejo celovito dokumentacijo, ki da je turistično društvo ni dalo. Od TD kot investitorja poleg tehničnih podatkov pričakujejo še podatke o vrednosti vgrajenih napeljav s podrobno finančno konstrukcijo, saj lahko šele na podlagi vrednosti vgrajenih materialov določijo osnovo za plačilo komunalnega prispevka, najemnine za posamezne komunalne vode (vodovod, kanalizacija ...) in obračunajo amortizacijo, je povedal Pintar.

Društvo plačuje pluženje

Pintar pravi, da je bila zakonodaja v času gradnje infrastrukture na Plani precej bolj ohlapna, Kavčič pa se sklicuje deloma na stare, deloma na nove predpise. Kavčič tudi trdi, da so občini izročili vso potrebno tehnično dokumentacijo izvedenih del, a da občina z različnimi razlogi, ki se že sedem let spreminjajo, prevzem dokumentacije zavrača. Ker infrastrukture občina ne prevzame, mora, denimo, pluženje ceste v naselju plačevati TD. Pintar pravi, da je bilo v zadnjih 30 letih na območju občine zgrajenih šest komunalnih sistemov in da ima vsak še štiri ali pet podsistemov, kar po njegovem ovira vzdrževanje.