Zaradi odklanjanja cepljenja kaznovali 28 staršev

Cepljenje otrok v EU svobodna izbira, Slovenija odklanjanje finančno kaznuje.

Objavljeno
27. december 2012 21.08
Polona Malovrh, Trbovlje
Polona Malovrh, Trbovlje
Ljubljana – Večina držav EU ponuja staršem pri odločitvi o cepljenju otrok alternativo, Slovenija le represijo. Zdravstveni inšpektorat je v zadnjih dveh letih obravnaval več kot 850 primerov odklanjanja obveznega cepljenja otrok ter globe in kazni izrekel v 28 primerih.

Minister za zdravje Tomaž Gantar se strinja, da je treba sankcije ukiniti, a sprememb zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) še ni videti. Na ministrstvu za zdravje šele proučujejo različne možnosti zakonodajnih rešitev oziroma sprememb ZNB, ki otrokom do osmega leta predpisuje 32 odmerkov cepiv, do 18. še eno, zaradi zavrnitve cepljenja pa finančno kaznuje vsakega od staršev, lahko za vsak odmerek cepiva posebej in večkrat zapored. Cepljenje se lahko v naši državi opusti samo iz medicinskih razlogov, o čemer brez možnosti ugovora odloča posebna komisija ministrstva; starše so inšpekciji dolžni prijavljati zdravniki.

Salomonsko stališče ministrstva

Ministrstvo spremembe ZNB napoveduje v načrtu vlade za leto 2013. Njihovo stališče je salomonsko: sicer razumejo pomisleke nasprotnikov obveznega cepljenja iz osebnih razlogov in menijo tudi, da bi kazalo razmisliti o kaznovanju. Hkrati pa vztrajajo, da je cepljenje najučinkovitejši javnozdravstveni ukrep, s katerim smo v Sloveniji doslej preprečevali davico, ošpice in otroško paralizo. Zato niti ni mlajših ljudi s posledicami teh bolezni, navajajo.

Več kot 5000 podpisov civilne iniciative

Starševska civilna iniciativa, ki se zadnja leta krepi tudi zaradi primerov hudih posledic cepljenja, je prepričana o nasprotnem. Društvo za svobodo odločanja in gibanje Naravna imunost sta ministru za zdravje pred dobrim mesecem predala peticijo z več kot 5000 podpisi proti represiji države, ki kaznuje starše necepljenih otrok, skupaj s predlogi zakonskih sprememb. V večini so to otroci, ki so po cepljenju utrpeli stranske učinke, vendar jih medicina ne priznava, starši pa nimajo nobene besede. Zato se zavzemajo, da bi cepljenje otrok tudi v Sloveniji postalo svobodna izbira posameznika in da država z zakonom na novo uredi register stranskih učinkov po cepljenju. S tem bi se tudi Inštitut za varovanje zdravja izognil konfliktom interesov. Naj navedemo samo enega: inštitut načrtuje program cepljenja, izbira cepiva in je hkrati kupec cepiv, s čimer vstopa v pogodbena razmerja s proizvajalci.

Največ odklanjanj v Ljubljani in Kranju

Več kot pet tisoč staršev ministru za zdravje predlaga, naj ministrstvo do sprejetja novega ZNB tekoče upravne postopke prekine, izrekanje kazni zaradi necepljenja pa ustavi. Po podatkih Vere Ovsenak z zdravstvenega inšpektorata so največ kršitev ZNB iz različnih razlogov, kot sta odklanjanje obveznega cepljenja ali pomanjkljivost pojasnilne dolžnosti po zakonu o pacientovih pravicah, v zadnjih dveh letih reševali znotraj območne enote ljubljanskega in kranjskega inšpektorata (v vsaki po 200 primerov). Sledijo mariborska (90), celjska (80) in novomeška (70) enota. V zadnjih dveh letih so inšpektorji po zakonu o upravnem postopku (ZUP) izrekli dvanajst denarnih kazni, ker se starši necepljenih otrok niso odzvali vabilu inšpektorata. V petih primerih so oglobili starše zaradi izrecne odklonitve cepljenja (po ZNB), enajst glob pa so izrekli po zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) – zaradi neizvršitve inšpektorjeve odločbe. Kazni oziroma globe je doslej poravnalo devet staršev, devetnajst jih je v postopku izterjave. Višina glob se giblje od dobrih 41 (ZNB) do 500 evrov (ZIN), kazen po ZUP pa znaša do 200 evrov. Pri izreku najvišjih kazni bi to v dveh letih pomenilo za 8000 evrov kazni.

Spletna stran o cepljenju

Prejšnji teden je začela delovali spletna stran www.sos-cepiva.si za informiranje o cepljenju, ki je po besedah ustanoviteljev zatočišče za starše, bodoče starše, mlade in vse, ki potrebujejo neodvisne informacije o cepljenju otrok. Starši in aktivisti obljubljajo, da bodo razkrivali pristransko obveščanje in manipulacije, objavljali študije, ki jih plačani ideologi skrivajo pred javnostjo. Obveščajo še, da delujejo anonimno in brez sponzorjev.