Zaradi pokojnikov župan ignorira svetnike

Na Prevaljah že zdavnaj glasovali za svoje komunalno podjetje, a Tasič ne podpiše akta o ustanovitvi.

Objavljeno
21. april 2017 19.37
Pokopališče Barbara
Mateja Kotnik
Mateja Kotnik

Prevalje – Služba za lokalno samoupravo je prevaljskega župana Matica Tasiča pozvala, naj spoštuje odločitev občinskega sveta o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja (JKP). Tasič pravi, da tega ne bo storil, dokler ne bo končal pogajanj z občino Ravne na Koroškem o izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Tasiča so po pritožbi Aleksandra Rističa, občinskega svetnika in predsednika komisije za statut in pravna vprašanja, v službi za lokalno samoupravo pozvali, naj čim prej realizira 41. člen odloka o ustanovitvi JKP Prevalje. Odlok je namreč občinski svet sprejel že 16. decembra lani, veljati pa je začel naslednji dan.

Svetniki so imenovali tudi nadzorni svet podjetja, ki je med dvema kandidatoma za vršilca dolžnosti direktorja izbral Rističa. Z izbiro nadzornega sveta je soglašal tudi občinski svet, a županu ni bila pogodu, trdi Ristič, ki pravi, da je Tasič z nespoštovanjem odločitev občinskega sveta presegel županska pooblastila, kar se na Prevaljah ni zgodilo prvič.

Z Rističem se strinja trinajst občinskih svetnikov od sedemnajstih, ki so v znamenje protesta bojkotirali zadnjo sejo občinskega sveta, ker župan kljub pozivom svetnikov pred sejo ni hotel podpisati ne akta o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Prevalje ne sklepa o imenovanju direktorja. Na sejo jih je tako prišlo le šest.

Tasič se brani, da je sklepe zadržal začasno

Tasič pravi, da na občini iščejo rešitev, ki bi zagotovila občanom najboljšo komunalno storitev za najnižjo ceno ne glede na to, kdo bo komunalno dejavnost v občini opravljal. Ni jih malo, ki pravijo, da je Tasič sprva res verjel v novo občinsko komunalno podjetje, da pa mu je še pred startom obrnil hrbet, saj je potapljajoči se Log, nekdaj skupno komunalno podjetje za vse občine v Mežiški dolini, prevzela Tasičeva sestra Marjeta Tasič Bukovec.

V pismu službi za lokalno samoupravo je Tasič zapisal, da je sklepe občinskega sveta ter registracijo podjetja JKP Prevalje zadržal začasno »zaradi bistveno spremenjenih okoliščin, predvsem pa zaradi nedokončanega dogovora z občino Ravne o opravljanju pogrebne in pokopališke dejavnosti«. V odgovoru na prijavo kršitev je poleg tega navedel, da so na podlagi finančne analize ugotovili, da bi pokopališka in pogrebna dejavnost, če bi jo izvajalo Javno komunalno podjetje Prevalje samo za občino Prevalje, prinašala izgubo, občanom pa višje cene.

Tasič službi za lokalno samoupravo zagotavlja, da bo nadaljeval postopek registracije JKP Prevalje takoj, ko bo dosežen dokončni dogovor z občino Ravne na Koroškem o organizaciji pokopališke in pogrebne dejavnosti na pokopališču Barbara, ki je na Prevaljah, a je skupno za obe občini in ga ni mogoče razdeliti. Problem je tudi lastništvo poslovilne vežice, ki je v lasti vseh štirih občin Mežiške doline, soustanoviteljic podjetja Log.