Zaradi pomanjkanja denarja zdravstveni dom ob zdravnike

Iz stare zdravstvene postaje Zdravstvenega doma Maribor selijo pediatrijo, kmalu bodo sledile še ostale ambulante.

Objavljeno
24. september 2012 18.01
Miha Rubin, Maribor
Miha Rubin, Maribor

Maribor - Zaradi dotrajanosti prostorov bo Zdravstveni dom (ZD) Maribor oktobra začel prazniti eno od svojih enot - zdravstveno postajo v Jezdarski ulici, odkoder bodo najprej preselili obe ambulanti za predšolske otroke. Denarja za novo postajo na Taboru še ni.

ZD Adolfa Drolca Maribor ima v postaji Jezdarska poleg dveh pediatričnih predšolskih ambulant še šolski ambulanti, ambulanti družinske medicine, ginekološko ambulanto in laboratorij. »Prostori Jezdarske že lep čas ne ustrezajo standardom za opravljanje takšne dejavnosti,« je pojasnil direktor ZD Jernej Završnik. »V želji, da bi tudi ta del naše pediatrične službe opravljal svoje delo v primernem delovnem okolju, smo se odločili za organizacijo dveh pediatričnih centrov, enega za območje desnega brega Drave, drugega pa za levi breg.«

Zdravnici, ki sta v Jezdarski ulici doslej skrbeli za predšolske otroke, bosta tako 1. oktobra začeli delati na novih naslovih: Majda Feršič Skok v novo urejeni pediatrični ambulanti zdravstvene postaje Nova vas, Mojca Švab Zavratnik pa v novi ambulanti v centralni zgradbi ZD v Vošnjakovi ulici 2-4.

Prostori so že tako dotrajani, da izdajajo opozorila tudi inšpektorji

»Iščemo rešitve tudi za šolski dispanzer v Jezdarski ulici,« je povedal Završnik. »Prizadevamo si, da selitev šolskih ambulant v primernejše prostore opravimo že do konca leta oziroma najpozneje do konca šolskega leta. Zatem bomo iskali primerne prostore za ambulante, ki bodo še ostale v Jezdarski ulici.«

Prostore te zdravstvene postaje je že tako zelo načel zob časa, da dobivajo opozorila tudi od inšpekcijskih služb, je dejala glavna medicinska sestra organizacijske enote varstvo otrok in mladine Lea Verlak. Na lokaciji v Jezdarski ulici je sicer predvidena nadomestna gradnja za sedanje več kot pol stoletja stare paviljonske prostore, ki je med prednostnimi investicijskimi načrti ZD.

»Gradnje bi se radi lotili čimprej, ker pa so možnosti financiranja našega ustanovitelja občine Maribor omejene tudi za tako potrebne investicije, bomo morali na gradnjo počakati vsaj še tri leta,« pravi Jernej Završnik.

Na to problematiko so se odzvali tudi mariborski Socialni demokrati (SD) in izrazili bojazen, da je selitev ambulant začetek konca te enote, ki pokriva predvsem mestni četrti Tabor in Magdalena. Za zagotovitev enake dostopnosti zdravstvenih storitev na celotnem območju Maribora SD predlagajo, da mesto podpre selitev teh enot v nekdanji Center za socialno delo v Dvořakovi ulici. Po zagotovilih direktorja ZD Završnika ambulante dolgoročno ostajajo na Taboru, a v novogradnji.