Zaradi sprememb v socialnovarstveni dejavnosti Socialna zbornica grozi s tožbami

Po javni razpravi strokovnjaki vztrajajo, da je predlog zakona o socialnovarstveni dejavnosti slab. Predlog zakona po njihovem mnenju Socialni zbornici Slovenije jemlje vsa javna strokovna pooblastila, hkrati pa naj bi bilo članstvo v njej po novem omejeno le na fizične osebe, kar predstavlja posredno odpravo kolektivne članarine.

Objavljeno
03. marec 2011 09.35
Barbara Hočevar, notranja politika
Barbara Hočevar, notranja politika
Ljubljana – Socialna zbornica Slovenije zavrača predlog zakona o socialnovarstveni dejavnosti, ki je bil v javni razpravi do prejšnjega petka. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) predlaga pripravo novega na podlagi analize stanja, ki naj jo opravi neodvisna institucija. Na ministrstvu odgovarjajo, da bodo proučili vse pripombe, ki so jih prejeli, in kolikor je mogoče, upoštevali tiste, ki sledijo začrtani smeri predloga.

Predlog zakona o socialnovarstveni dejavnosti predstavlja eno večjih negativnih sprememb pri izvajanju funkcije socialne države in sistemu socialnega varstva, ki se je razvijal zadnjih 50 let, so prepričani pri socialni zbornici. Svoja stališča do novega pravnega okvira, ki je namenjen urejanju njihovega dela, so opisali na osmih straneh in se tudi po štirikratnih usklajevanjih z ministrstvom niso bistveno spremenila.

Kritični so do tega, da ta temeljni dokument socialnega varstva izrazito posega v delovanje obstoječega sistema. Predlogu očitajo finančno nedomišljenost, med drugim se jim zdi neustrezen prenos nekaterih bremen z države na lokalne skupnosti. Po njihovem mnenju je besedilo nastajalo brez upoštevanja strokovne javnosti in je tudi v nasprotju s številnimi veljavnimi pravnimi akti. Sporna se jim zdi ustanovitev javne agencije za kakovost socialnovarstvene dejavnosti, ki bo združevala upravljavske, regulatorne in strokovne naloge, deloma tudi operativne.

Grožnja z »znano« 
odvetniško pisarno

Predlog zakona, tako sklepajo iz besedila, jemlje zbornici vsa javna strokovna pooblastila, hkrati pa naj bi bilo članstvo v njej po novem omejeno le na fizične osebe, kar predstavlja posredno odpravo kolektivne članarine, prek katere je v zbornico vključeno 2254 članov. Če bo to določilo obveljalo, bodo sprožili ustavni spor in »z odškodninskimi tožbami zahtevali morda izgubljena sredstva prek znane in uveljavljene odvetniške pisarne«.

Socialna zbornica je od MDDSZ leta 2010 prejela skoraj 300.000 evrov na leto za izvajanje nalog po javnem pooblastilu. Koliko bo dobila po novem zakonu, na MDDSZ še niso izračunali, bo pa zagotovo bistveno manj, saj se bo večina nalog prenesla drugam.

Vlada: Spremembe 
v korist uporabnikov

Na ministrstvu so že ob objavi predloga zakona, ki so ga po njihovem mnenju zasnovali kompetentni ljudje, poudarili, da bo ta spremenil organizacijo in delo centov za socialno delo, domov za starejše, varstveno-delovnih centrov in zavodov za usposabljanje v korist uporabnikov: da jim bodo storitve dostopnejše in bodo imeli večji vpliv nanje.

Njegov namen je tudi dvigniti kakovost storitev, izvajalcem pa dati večjo poslovno in strokovno avtonomijo. Proučili bodo pripombe, ki so jih prejeli do petka. Če se bo besedilo predloga bistveno spremenilo – med drugim ga morajo uskladiti z predlogom zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena v negospodarskem sektorju –, ga lahko znova dajo v javno razpravo s strokovno javnostjo. Kdaj bo nared za medresorsko usklajevanje in za obravnavo na vladi, pa za zdaj še ne morejo napovedati.