Zares: »Kar potrebujemo, je normalnost«

Stranka Zares je začela razpravo o ustavnih spremembah, h kateri so povabili tri pravne strokovnjake. V stranki sicer menijio, da ni potrebno hiteti, so pa blokada, ki ovira razvoj Slovenije.

Objavljeno
15. februar 2011 09.41
Ustava RS
Marko Pečauer, notranja politika
Marko Pečauer, notranja politika
Ljubljana - »Ustavne spremembe niso vsakdanja tema, lotiti se jih je treba pretehtano, ni potrebno hitenje, prav zato pa se jih je treba lotiti nemudoma,« je pojasnjeval Gregor Golobič na včerajšnjem posvetu stranke Zares. Lotili so se slovenske ustavne ureditve parlamentarnega sistema kot ene pomembnih blokad, ki ovirajo razvoj Slovenije: tako rekoč onemogočajo predčasne volitve, pretirana je uporaba referenduma, državni svet pa postaja le še organ blokade.

K razmisleku so povabili tri pravne strokovnjake. Rajko Pirnat je zadržan do spreminjanja ustave. »Sistem mora biti zastavljen tako, da razrešuje blokade,« je povedal, »in naš sistem jih razrešuje.« Pomembna je prava diagnoza sedanjih razmer: ali gre za nedelovanje sistema ali za slabo delovanje njegovih nosilcev? Problem je, da nosilci pooblastil svoja pooblastila ženejo do skrajnosti. Vsaka družbena skupina je pripravljena za dosego svojih ciljev uporabiti vsa sredstva. »Tako nobena družba ne more dolgo delovati,« je povedal Pirnat. Referendum po njegovem mnenju ni vrhunec, ampak suspenz predstavniške demokracije. Kot neposredno izjavljanje državljanov ga je vendarle treba omogočiti, a preprečiti njegovo zlorabljanje.

Miro Cerar je opozoril, da je bila večina ustavnih dilem, ki se zdaj znova pojavljajo, v stroki prediskutirana že v mandatu 2000-2004, pa se je politika v zadnjem trenutku sprememb prestrašila. Zdajšnji krizni čas po njegovem mnenju ni pravi za korenitejšo spremembo ustave. »Če bi imeli v Sloveniji višjo politično in pravno kulturo, ideje o drugi republiki ne bi zvenele resno,« je prepričan Cerar. »Ni sistem tisti, ki bi nam onemogočal uspešnejše delovanje. Kar potrebujemo, je normalnost, da spoštujemo zakone, ki jih imamo.« Med spremembami, ki bi jih vendarle lahko uvedli v kratkem času, pa je na prvo mesto postavil referendumsko ureditev.

Bojan Bugarič pa pravi, da ni privrženec kulta ustave. Če je potrebna sprememba, jo spremenimo. Referendumi v Sloveniji so v svetovnem merilu eni najpogostejših. Zakaj se v drugih državah, tudi če nimajo nič večjih omejitev kot v Sloveniji, to ne dogaja? Zaradi drugačne politične kulture. Obstaja soglasje o temeljih, politika pa se prepira o preostalem. Pri nas pa je spor o vsem. Glede težavnega razpisa predčasnih volitev pa je opomnil, da ta prinaša stabilnost vlade. Obojega hkrati ni mogoče imeti.

Na posvetu se je pokazalo, da referendumska ureditev najbolj skrbi ministre. Na vsak zakon, ki ga sprejme državni zbor, je že vložen referendum, je ugotavljala Irma Pavlinič Krebs in pravne strokovnjake vprašala, kako se odzvati na to. Izrecnega odgovora niso dali. Bugarič je pripomnil, da ne bi smeli razumeti, da je z razpisom referenduma zakon že padel. Arbitražni sporazum je najboljši dokaz o nasprotnem. Pirnat pa je priporočil, naj oblast pogleda vase. Različne skupine predlagateljev so po njegovem mnenju začutile, da lahko, ker ima vlada čedalje manj podpore, vse referendume dobijo.