Zasavski okoljski aktivisti ovadili glavno okoljsko inšpektorico

Saša Dragar Milanovič vztraja, da predpisi dopuščajo petrolkoks; sodba upravnega sodišča ga prepoveduje.

Objavljeno
14. oktober 2014 23.46
12.4.2011 Trbovlje, Slovenija. Tovarna Lafarge cement v Trbovljah.FOTO:JURE ERZEN/Delo
Polona Malovrh, Trbovlje
Polona Malovrh, Trbovlje

Lafarge Cement (LC) po dveh inšpekcijskih nadzorih v tednu dni še kar obratuje. V prepričanju, da je LC zaradi rabe petrolkoksa v prekršku, inšpekcija pa ne ukrepa, Eko krog tehta možnost kazenskih ovadb proti glavni republiški inšpektorici Saši Dragar Milanovič, ki je pri petkovem razširjenem nadzoru, pri katerem sta bila med drugim prisotna dva Lafargeva odvetnika, ugotovila, da je v LC vse v redu.

»Še več! Kar je Dragarjeva zapisala v zapisnik po petkovem nadzoru, kliče po prijavi protikorupcijski komisiji. Ob ogledu se je seznanila, kakor je zapisala, s stališči vodstva LC in s pravnimi možnostmi, ki jih bodo uporabili v nadaljnjih postopkih. Očitno je, da je bil t. i. inšpekcijski pregled dejansko dogovorjen sestanek tistih, ki so od leta 2003 uporabljali petrolkoks, in tistih, ki so to dovoljevali,« je ogorčen Uroš Macerl, stranka v postopku pri izdaji okoljskega dovoljenja za LC.

Namesto odgovorov na roke spisana zapisnika

Na vprašanje o petrolkoksu je Dragarjeva za Delo odgovorila šele po našem vztrajanju. »Predpisi s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti inšpekcije za okolje in naravo, ne vsebujejo materialnih določb, ki bi ne glede na okoliščine prepovedovale uporabo petrolkoksa ali katerega drugega goriva, razen če gre za uporabo odpadkov kot gorivo,« je dejala in, sklicujoč se na sedmi člen uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, dodala, da ta določa vrsto goriva v okoljevarstvenem dovoljenju.

Z inšpektorata za kmetijstvo in okolje so nam najprej namesto odgovora posredovali dva na roke spisana zapisnika, tudi zapisnik petkovega ogleda v LC. Iz njega je razvidno, da je zaradi težav v LC z Dunaja prihitel celo Haimo Primas, direktor oskrbovalne verige za Lafarge Srednja Evropa.

Inšpekcija je tokrat v LC pregledala poročila trajnih meritev za skupni prah, žveplove in dušikove okside, flour, klor in hlapne kloride, celotne organske snovi in ogljikov monoksid, ki jih za LC, kakor so navedli, izvaja pooblaščena organizacija Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (ZZV). Inšpekcija nepravilnosti ni ugotovila. Macerl, sicer tudi kmetovalec iz Ravenske vasi, se čudi trditvi, da meritve niso zaznale odstopanj, saj so Zasavci »ta odstopanja vohali in videli in zato tudi klicali na pomoč inšpekcije«.

O nelegalnem gorivu petrokoksu ne duha in sluha

Dragarjeva ignorira vsa vprašanja o pravnih vidikih oziroma osnovah uporabe petrolkoksa v LC in se ne javlja na telefon, trdi Macerl, ki inšpektorico dolži sprenevedanja in pridobivanja časa za LC ter opozarja, da mariborski ZZV že devet mesecev ne obstaja. Da LC uporablja petrolkoks, je že na torkovem inšpekcijskem ogledu potrdila direktorica inšpekcije za okolje in naravo, Dragarjevi podrejena Nevenka Žvokelj. Žvokljeva je Nasti Doberlet Bučalič, prvi dami trboveljske Civilne iniciative, po več prijavah LC v vednost posredovala svoj dopis nadrejeni. V njem Žvokljeva Dragarjevo sprašuje, ali še velja »vaša odločitev glede ukrepanja v zadevi LC.«

To lahko pomeni marsikaj, pravi Bučaličeva. Dragarjeva tudi za Delo na vprašanje, za kakšno odločitev gre na ravni inšpektorata, ni odgovorila, Bučaličeva pa pravi: »Na osnovi zapisnika inšpekcijskega nadzora v LC bi človek pomislil, kakšen uspešen tim in kakšna usklajenost! O nelegalnem gorivu petrokoksu pa ne duha in sluha, le smrad takšen in drugačen. Zasavske civilne iniciative vemo, da je napočil čas za serijo kazenskih ovadb, zato bomo ukrepali.«

Zadnja vest, ki smo jo pozno zvečer dobili od Civilne iniciative za prihodnost Trbovelj: Nasta Doberlet Bučalič je policiji, protikorupcijski komisiji in varuhinji človekovih pravic inšpekcijo za okolje in naravo prijavila zaradi suma neukrepanja državnih institucij in suma koruptivnosti.Bučaličeva je presodila, da je razkorak med sodbo sodišča in delovanjem določenih institucij oziroma posameznih oseb/inšpektorjev prevelik.

Nadzor v cementarni šele po trinajstih dneh

»Zgroženi smo nad samosvojim delovanjem Inšpekcije RS za okolje in naravo, ki je po prvih zagotovilih še proučevala sodbo upravnega sodišča glede nepravilnosti v delovanju cementarne Lafarge Cement d.o.o. v Trbovljah ob vnovičnem zagonu proizvodnje 24.9.2014. Po trinajstih dneh nedovoljene uporabe petrolkoksa - glede na sodbo upravnega sodišča - je bil opravljen nadzor v cementarni,« je zapisala Bučaličeva in pristojne seznanila z ugotovitvijo inšpektorice Nevenke Žvokelj, da LC uporablja petrolkoks.

Inšpektorico Sašo Dragar Milanovič Bučaličeva označuje za »dobro poznano zagovornico ustrezne pravne podlage za uporabo petrolkoksa v LC«, zato njenemu inšpekcijskemu nadzoru ne more zaupati, pravi.

Bučaličeva se je obrnila tudi na državnega pravobranilca in z dogajanji seznanila kabinet vlade ter premierja Mira Cerarja.