Zaustavljena gradnja tretjega pasu nad Pijavo Gorico

Vzrok za zaustavitev del so težave izvajalca.

Objavljeno
29. september 2012 09.05
lvu cesta
Simona Fajfar, Kočevje
Simona Fajfar, Kočevje

Ljubljana – Zaradi likvidnostnih težav izvajalca, Cestnega podjetja Ljubljana d.d., največja investicija na razvojni osi 3A stoji že mesec dni. Kdaj bodo z gradnjo tretjega voznega pasu nad Pijavo Gorico nadaljevali pa ni mogoče napovedati zaradi pogostih pritožb nad rezultati razpisov, pravijo na Direkciji za ceste.

V mesecu in pol bodo na gradbišču tik nad Pijavo Gorico v smeri Turjaka, v razdalji 2,1 kilometra, opravili vsa nujna dela za zagotavljanje varnosti. S tem bodo samo zavarovali traso, saj je izvajalec, CPL d.d., avgusta končal z delom na gradbišču. Direkcija za ceste je takoj začela s postopkom prekinitve pogodbe, ki je stopila v veljavo sredi tega meseca. »Direkcija RS za ceste je nato pričela s postopkom uveljavitve bančne garancije za dobro izvedbo del, da bo lahko izvedla vsa nujna dela, ki so potrebna za nemoteno in varno odvijanje prometa,« pravijo na Direkciji za ceste.

S tem pa ni več gotovo, kdaj bo končana načrtovana naložba, to je ureditev tretjega pasu v dolžini 1700 metrov. Država se je za to naložbo, ki je največja investicija na 82-kilometrov dolgi glavni cesti Škofljica-Kočevje-Petrina, odločila zaradi šest- do sedemstopinjskega naklona na odseku nad Pijavo Gorico, kjer naj bi bil promet iz ljubljanske smeri ponavadi upočasnjen zaradi velikih tovornih vozil.

Izvajalec je v dobrem letu dni, odkar je ta odsek postal gradbišče, uspel zgraditi tretji pas, položena je nosilna plast asfalta in delno obrabna plast. V celoti, to je v dolžini 400 metrov, je postavljena protihrupna ograja, urejene so tudi brežine. Po načrtih bo potrebno opraviti še izkop oziroma nasip za okoli 400 metrov trase ceste, urediti križišča za Smrjene, vgraditi manjkajočega dele asfaltne površine, cesto delno komunalno urediti ter postaviti vso prometno opremo.

Investicija, ki je bila prvotno ocenjena na 6,7 milijona evrov, zagotovo ne bo končana po prvotnih načrtih, to je v letu in pol oziroma do začetka prihodnjega leta. Na Direkciji za ceste pravijo, da bo javno naročilo za dokončanje del objavljeno predvidoma oktobra, kdaj pa bo izvajalec izbran, bo odvisno od poteka javnega naročila oziroma od običajnih pritožb na izbiro izvajalca, ki zavlečejo postopke.