Zavarovalnica Adriatic bo vračala denar

Kar 277 tisoč zavarovancev Adriatica Slovenice je ta mesec dobilo nevsakdanjo pošto, kuverto, na kateri je bilo ob naslovu napisano še: »Pomembno obvestilo – rezervacije«.

Objavljeno
24. december 2006 07.00
Zavarovalnica Adriatic
Koper – Kar 277 tisoč zavarovancev Adriatica Slovenice je ta mesec dobilo nevsakdanjo pošto, kuverto, na kateri je bilo ob naslovu napisano še: »Pomembno obvestilo – rezervacije«. Kdor je zadevo vzel resno, ne kot nekakšno vsiljivo reklamno potezo, je kmalu ugotovil, da se mora odzvati. Ker je z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem plačeval tudi tako imenovane starostne rezervacije, bo dobil nekaj denarja.

Dušan Čebohin, izvršni direktor zdravstvenih zavarovanj, in Olga Franca, direktorica za omenjena zavarovanja, pojasnjujeta, da gre za zavarovanja, ki jih je predvidel zakon že leta 1998. »Takratni zakon je predvideval, da je treba oblikovati tako imenovane zavarovalno-tehnične rezervacije za starost in si tako zagotoviti rezervacije za zavarovanje za življenjsko obdobje, ko so tvegane višine za kritje zavarovanja večje od pričakovanih. Kaj je to pomenilo? Pri 25 let starem zavarovancu so bili stroški zdravljenja razmeroma nizki, za starejše, okrog 70 let, denimo, pa v povprečju petkrat, velikokrat celo sedemkrat višji. Ker tudi pri nas vlada sistem solidarnosti, smo premije oblikovali tako, da so mlajši plačevali malce več, starejši pa njihovi starosti primerno, še vedno pa manj, kot bi jih lahko obremenili glede na leta. Vse to se je izravnavalo in Adriatic je svojim zavarovancem preoblikoval zavarovanja skladno z novo zakonodajo in jih 1. aprila 2000 vključil v novo obliko dopolnilnega zavarovanja,« pojasnjujeta Čebohin in Franca.

Kakor pravita, so bili vsi, ki so to želeli, in večina jih je soglašala takoj, »prekategorizirani« in imeli v premijo upoštevano starostno rezervacijo. »S spremembo zakonodaje 1. septembra lani pa so bile starostne rezervacije v dopolnilnih zavarovanjih odpravljene in po zakonu moramo denar vrniti zavarovancem. Natančno je določeno, kdo je upravičen do tega in kakšne so vsote. Večina bo dobila nekaj nad enajst tisoč tolarjev, nekateri pa manj, odvisno od sklenjenih zavarovalnih pogodb. Najnižje vračilo rezervacije je okrog tisoč tolarjev. Adriatic Slovenica bo zaradi tega zavarovancem vrnila nekaj več kot 2,8 milijarde tolarjev. Vsi, ki so poslali račune, na katere je denar, ki se je nabral z rezervacijami – tudi pri tem je bil narejen solidarnostni izračun –, treba vrniti, bodo denar dobili do novega leta. Pozabljivci in tisti, ki nimajo poravnanih računov z zavarovalnico, ali niso odgovorili na poziv, teh je več kot 70 tisoč, bodo morali še malo počakati,« pravita Čebohin in Franca.

Več o tem si preberite v Nedelu.