Zavezanci bodo dobili izpolnjene obrazce

Prvič od uveljavitve dohodninskega sistema bodo zavezanci od davčne uprave dobili vnaprej izpolnjene dohodninske obrazce, jih popravili ali dopolnili in vrnili pošiljatelju.

Objavljeno
30. december 2006 07.00
Lestvica za odmero dohodnine
Ljubljani – Dohodninskih napovedi za leto 2006 zavezanci ne bodo pisali sami – prvič od uveljavitve dohodninskega sistema bodo od davčne uprave dobili vnaprej izpolnjene dohodninske obrazce, jih popravili ali dopolnili in vrnili pošiljatelju. Davčna uprava bo torej namesto njih izpolnila večji del obrazca, toda zavezancev tako ne bo odvezala odgovornosti za vsebino. Pri odmeri dohodnine za leto 2006 bo upoštevala veljavni zakon in tiste predpise novega dohodninskega zakona, ki bo v celoti začel veljati 1. januarja 2007, pri katerih je zakonodajalec posebej določil, da se nanašajo že na odmero letošnje dohodnine.

Veljavni dohodninski zakon ureja obdavčitev šestih skupin dohodkov: iz zaposlitve, dejavnosti, osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, iz premoženja, dobiček od kapitala in dohodke iz drugih virov, med katere, na primer, uvrščamo dobitke v nagradnih igrah, ki jih ne ureja zakon o igrah na srečo. Rezidenti (praviloma so to državljani s stalnim bivališčem v državi) so zavezani plačati dohodnino za obdavčljive dohodke, ki izvirajo iz Slovenije in tujine, nerezidenti pa morajo plačati dohodnino za obdavčljive dohodke iz Slovenije.

Podatke o dohodkih, izplačanih v preteklem dohodninskem letu, morajo davčni upravi in zavezancem do 31. januarja izročiti izplačevalci vseh vrst dohodkov. Davčna uprava bo z običajno pošto do 31. marca 2007 poslala vnaprej izpolnjene dohodninske obrazce za leto 2006, zavezanci jih bodo pregledali, primerjali s svojimi podatki in jih davčnemu uradu vrnili s popravki ali brez pripomb. Zavezanci bodo morali v napovedi sami vpisati podatke o vzdrževanih družinskih članih, olajšavah za štiriodstotno znižanje davčne osnove zaradi naložb v bivališča in podatke za dvoodstotno znižanje davčne osnove zaradi izdatkov, ki jih našteva 112. člen dohodninskega zakona. Teh podatkov davčna uprava ne pozna vnaprej, zato jih ne more vključiti v obrazec. Olajšavo za vzdrževane družinske člane bo mogoče uveljaviti še v 15-dnevnem pritožbenem roku na odmero dohodnine, druge, ki jih omogoča zakon, pa mora zavezanec uveljaviti pravi čas, torej do roka za dohodninsko napoved.

Davčna uprava bo vnaprej izpolnjene dohodninske napovedi za leto 2006 zavezancem poslala do 31. marca. Prejemniki jih bodo morali davčnim uradom vrniti do konca aprila, potem pa jim bo davčna uprava odmerila dohodnino – zakon še vedno predvideva, da se to opravi do 31. oktobra. Zapomniti si velja opozorilo generalnega direktorja davčne uprave Ivana Simiča: »Nekateri zavezanci od davčne uprave ne bodo dobili predizpolnjenega dohodninskega obrazca, ker davčna uprava zanje ne bo dobila kontrolnih podatkov. To ne pomeni, da jim dohodninske napovedi ne bo treba oddati.«

Več v današnjem tiskanem Delu