Zavezanci bodo prejeli že predizpolnjeno napoved

Durs bo marca zavezancem na dom začela pošiljati že predizpolnjeno napoved za odmero dohodnine za leto 2006, v katero bodo vpisali le še manjkajoče podatke ali vpisane podatke popravili.

Objavljeno
18. januar 2007 13.57
Ivan Simič
Ljubljana - Postopek izpolnjevanja napovedi za odmero dohodnine bo letos drugačen kot v prejšnjih letih. Davčna uprava RS (Durs) bo zavezancem na dom poslala že predizpolnjeno napoved za odmero dohodnine za leto 2006, v katero bodo vpisali manjkajoče podatke oziroma vpisane podatke popravili. Zato bodo imeli podatki o dohodkih zavezancev za dohodnino večji pomen, je danes na srečanju z novinarji opozoril generalni direktor Dursa Ivan Simič ter izplačevalce prejemkov pozval, naj pravočasno posredujejo podatke.

Podatke za odmero dohodnine o dohodkih dohodninskih zavezancev morajo pristojnemu davčnemu organu in tudi davčnim zavezancem posredovati pravne osebe, združenja in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, prav tako pa tudi upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice kot izvajalci pokojninskih načrtov.

Vsi izplačevalci prejemkov morajo kontrolne podatke o vseh izplačilih zavezancem v preteklem letu posredovati najpozneje do 31. januarja. Letos je ta datum še posebej pomemben, saj si želijo na Dursa čim prej začeti z izpolnjevanjem napovedi za odmero dohodnine. Po 1. februarju tako podatkov ne bodo več sprejemali, je opozoril Simič. Za zamudnike so predpisane tudi globe, ki se gibljejo med 1600 in 25.000 evri oz. za odgovorno osebo med 400 in 4000 evri.

Od približno 60.000 izplačevalcev prejemkov jih je do danes zahtevane podatke posredovalo že 7650. Kot je povedal Simič, se številka v zadnjih dneh povečuje. Velika večina jih podatke posreduje po telekomunikacijski poti, število disket je zanemarljivo. Na osnovi teh podatkov bodo na DURS za vsakega zavezanca sestavili predizpolnjeno napoved za odmero dohodnine in mu jo poslali po pošti.

Prve predizpolnjene napovedi za odmero dohodnine za leto 2006 bo Durs začela zavezancem pošiljati z navadno pošto v začetku marca, do konca marca pa naj bi jih prejeli vsi. Večjih težav Simič ne pričakuje, po njegovi oceni bodo letos zaradi spremenjene zakonodaje dohodnino obračunali približno 250.000 zavezancem manj kot v preteklih letih.

Predizpolnjene napovedi bodo po pošti prejeli vsi zavezanci, tudi tisti, ki so doslej napoved za odmero dohodnine oddajali po elektronski poti. Bo pa oddaja prek sistema e-Davki možna tudi letos, je zagotovil Simič ter povedal, da bodo predizpolnjene napovedi dostopne v sistemu za vse zavezance.

Zavezanci za dohodnino bodo morali v predizpolnjeno napoved vpisati manjkajoče podatke oziroma vpisane podatke popraviti, se podpisati ter jo vrniti davčni izpostavi. Rok za oddajo napovedi je letos podaljšan za mesec dni, in sicer je to 30. april.

Na Dursu so se letos odločili, da bodo davčni inšpekcijski nadzor nadaljevali tako kot lani in nekoliko drugače ko v predhodnih obdobjih. Ti postopki so bili včasih predlogi in premalo ciljno usmerjeni, je povedala namestnica generalnega direktorja DURS Mojca Centa Debeljak. Zato bodo letos delovali preventivno in s krajšimi ter hitrejšimi postopki poskušali opraviti večje število davčnih pregledov. Nadaljevali bodo tudi z izobraževanjem davčnih zavezancev ter s prakso napovedovanja posameznih pregledov preko medijev.

Simič je še povedal, da so se na Dursu odločili prenoviti informacijski sistem. V ta namen bodo predvidoma v marcu objavili mednarodni javni razpis, na katerem naj bi izbrali novega ponudnika za nov informacijski sistem, ki pa bo moral biti takšen, da bo uveden vsaj v nekaterih državah po svetu. S tem naj bi v današnjem času elektronskega poslovanja takšno poslovanje omogočili tudi davčnim zavezancem, je dejal.