»Zavod za šolstvo igra dvojno igro«

Težave bi zlahka odpravili z eno potezo, in sicer s sprejetjem novega pravilnika o merilih.

Objavljeno
01. marec 2018 22.04
Sandra Hanžič, Karel Lipnik
Sandra Hanžič, Karel Lipnik

Ljubljana – Zavod ne bi smel skrbeti za razpis za sofinanciranje tekmovanj v znanju, saj jih organizira tudi sam in se tako pojavlja v dvojni vlogi, kot podeljevalec in prejemnik, razlaga Ciril Dominko iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Letošnja tekmovanja bodo potekala po načrtih, kaj bo naprej, še ni jasno.

Medtem ko morajo preostali organizatorji, kot je omenjeno Društvo matematikov, fizikov in astronomov (DMFA) ter zveza za tehnično kulturo, za tekmovanja pisati prijave in dokazovati, da izpolnjujejo pogoje, zavodu ni treba, čeprav tudi sam kandidira na razpisih, našteva Dominko, direktor bežigrajske gimnazije.

Zavod organizira državna tekmovanja iz angleščine, nemščine, geografije, slovenščine in zgodovine.

S sofinanciranjem ni bilo težav, dokler je nad njimi še pred tremi leti bedelo ministrstvo za izobraževanje, se spominja sogovornik. Zavod pa je, denimo, za predlani in lani – kar je zdaj sporno – odprl dveletni razpis. Predlani so bili na njem v Zvezi za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in DMFA uspešni, lani pa ne, čeprav je šlo za isti razpis in iste pogoje. Lani so našli problem v kotizacijah za tekmovanja, o katerih so ocenili, da je bilo zbranih več, kot znašajo stroški tekmovanja. Leto prej to ni bila težava. Dominko pojasnjuje, da kotizacija, večinoma gre za majhne, simbolične zneske v višini evra ali dveh, ne pokriva zgolj enega tekmovanja, ampak jo porabijo za šolsko, regionalno, državno tekmovanje in udeležbo na mednarodnih tekmovanjih. Prepričan je, da so se na zavodu na manever z ukinitvijo sofinanciranja pripravljali dalj časa, saj so lani poskrbeli, da je bil spremenjen pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij. Da bi jo otroci prejeli, morajo poleg dobrega uspeha izkazati še en izjemen dosežek oziroma rezultat z državno financiranih tekmovanj. Najprej je pravilnik predvideval, da mora biti tekmovanje sofinancirano v istem letu, nato pa so določilo spremenili, da mora biti v zadnjih treh letih, tako da bodo otroci, ki so izkazali dosežke z omenjenih tekmovanj, te vseeno lahko še uveljavljali pri zaprosilu za štipendijo. Čez dve leti se pri tem lahko pojavi problem.


Za povečavo kliknite na infografiko.

Mrtve zaveze

Ministrica za izobraževanje se je sicer že oktobra, v pogovoru z ZOTKS in DMFA, zavezala k prenovi pravilnika o sofinanciranju tekmovanj in sprejetju meril za njihovo sofinanciranje, a se od takrat ni spremenilo še nič, pravi Dominko. Poudarja še, da je zavod za šolstvo ustanovljen prav zato, da spodbuja takšna tekmovanja, zdaj pa dela ravno nasprotno, kar se mu zdi nepojmljivo.

Medtem pa na zavodu za šolstvo, ki ga je poleg sedmih drugih zavodov s področja izobraževanja za izvajanje podpornih nalog ustanovila država, zatrjujejo, da se zavedajo svoje odgovornosti pri sofinanciranju tekmovanj, vendar ne morejo vplivati na to, da omenjeni prijavitelji niso izpolnjevali razpisnih pogojev. Na njihova podrobnejša pojasnila o tem še čakamo.

V torek se je razširila vest, da zavod na razpisu za sofinanciranje stroškov državnih tekmovanj iz znanja za preteklo leto ni izbral tekmovanj z bogato tradicijo – kemijskega, iz logike, naravoslovnega in matematičnega. Letošnja tekmovanja bodo, kot kaže, potekala po načrtih, za prihodnja leta pa obstaja bojazen, da jih organizatorji, brez finančne spodbude države, preprosto ne bodo več izvajali, kar bi lahko vplivalo tudi na podeljevanje štipendij za nadarjene.

Predvidljivost tekmovanj in štipendij

S težavami je seznanjen tudi javni štipendijski sklad, v katerem so že novembra zavod za šolstvo opozorili na razmere, in sicer da so na javnem razpisu izpadla priznana in uveljavljena tekmovanja, ki so bila v preteklosti upravičena do sredstev. »Poudarili smo, da gre za uveljavljena tekmovanja na najvišji ravni, ki bi po mnenju sklada morala biti sofinancirana,« so včeraj povedali za Delo. Zavod so opozorili, da rezultati razpisa posredno vplivajo tudi na postopke dodeljevanja Zoisovih štipendij: »Opaziti je, da pri financiranju v zadnjem času nastajajo večje težave in prihaja do izpada tekmovanj, kar predstavlja zaplete tudi v postopkih sklada, zato menimo, da je nujna drugačna ureditev izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje tekmovanj,« so dejali.

Da bi se izognili ponavljajočim se težavam, so predlagali zavodu, da se sredstva za tekmovanje odobrijo na začetku šolskega leta za tekoče leto ali celo dve leti vnaprej, tako da bi morebitni štipendisti že vnaprej vedeli, na katerem tekmovanju z dobrim dosežkom lahko računajo na štipendijo.

V zvezi aktivov svetov staršev s problematiko še niso podrobno seznanjeni, pravijo pa, da so tekmovanja za otroke koristna, da imajo dolgoletno tradicijo, zato bi njihov status morali razjasniti čim prej in v njihovo korist, nam je povedal Anton Meden, njen predsednik.