Zavrnili pobudo o presoji ustavnosti zakona o Kobilarni Lipica

Ustavno sodišče je v večini točk zavrnilo pobudo o presoji ustavnosti novele zakona o Kobilarni Lipica in programa razvoja kobilarne, ki so ga je vložila Agrarna skupnost Bazovica in več posameznikov.

Objavljeno
04. april 2007 15.19
Ljubljana - Ustavno sodišče RS je razveljavilo besedilo petega odstavka 5. člena lani sprejete novele zakona o Kobilarni Lipica, ki se glasi: "z izjemo določb, ki urejajo pripravo in sprejemanje državnega lokacijskega načrta". Ostale dele pobude za presojo ustavnosti omenjenega zakonskega akta kakor tudi programa varstva in razvoja Kobilarne Lipica 2006-2010 pa je na seji 29. marca zavrnilo. Pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o Kobilarni Lipica in srednjeročnega programa varstva in razvoja kobilarne je aprila lani vložila Agrarna skupnost Bazovica in več posameznikov.

Ustavno sodišče (US) je v postopku za oceno ustavnosti, začetem s pobudami Ivana Križmančiča iz Trsta, Etbina Tavčarja iz Dutovelj in Suzane Mirošič iz Lokve in drugih, zavrglo pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti več členov novele zakona o Kobilarni Lipica. Z uvrstitvijo njihovih zemljišč v vplivno območje kulturnega spomenika naj bi jim omejili lastninsko pravico in odvzeli možnost sodelovanja pri pripravi in sprejemanju državnega lokacijskega načrta.

Pobudniki so izpodbijanemu zakonu očitali, da vladi daje proste roke, da brez sodelovanja javnosti in stroke odloča o opravljanju posameznih del na zavarovanem območju, kakor tudi, da je kulturni spomenik državnega pomena, ki je nastajal pet stoletij, prepuščen trenutni politični volji vlade in enega samega ministra. Pripombe so imeli tudi na izključenost stroke, spomeniškovarstvene službe, javnosti in lokalne skupnosti iz načrtov upravljanja Kobilarne Lipica. To bi lahko imelo za posledico ogrožanje samega kulturnega spomenika, prepolovitev črede in protiustavno gostinsko, hotelsko in turistično dejavnosti na območju.

Pobudniki tudi proti razširitve igrišča za golf

Pobudniki so izpodbijali tudi program varstva in razvoja Kobilarne Lipica 2006-2010, ker naj bi bili z njim spremenjeni strokovne zasnove iz leta 2000 in varstveni režim varovanja kulturnega spomenika ter pogoji za pripravo prostorske ureditve. Pobudniki so opozorili na začetek uničevanja kultivirane kraške krajine z razširitvijo igrišča za golf.

DZ je v odgovoru glede naštetih vsebin navedel, da se v celoti strinja z razlogi vlade, ki jih je navedla lansko leto. Dodatno je DZ poudaril, da različno urejanje kulturnega spomenika Kobilarna Lipica ne more biti sporno.

Vlada je 19. oktobra pojasnila, da je novela omenjenega zakona - specialni zakon, ki določa kulturno kraško krajino, čredo konj lipicanske pasme ter stavbno in umetnostno dediščino kot zavarovano območje Kobilarne Lipica. Določbe zakona o varstvu kulturne dediščine veljajo tudi za Kobilarno Lipica, kadar lex specialis ne določa drugače. Vlada je zavrnila očitek o izključenosti strokovne javnosti. V zvezi s Kobilarno Lipica zasleduje javno korist; lex specialis pa daje prednost dejavnostim, ki so potrebne za izvajanje javne službe. Program za 2006-2010 bo veljal do sprejema načrta upravljanja, ni Ustavno sodišče razveljavilo del novele o Kobilarni Lipica.