Zdravnica bo izgubila tudi licenco

Zdravniška zbornica bo še ta teden odločala o ukrepanju zoper Nado Cesarec.

Objavljeno
24. september 2013 22.03
lvi*zdravstvo
Majda Vukelić, Milena Zupanič, notranja politika
Majda Vukelić, Milena Zupanič, notranja politika
Ljubljana – Nada Cesarec, zdravnica iz Brežic, ki je obsojena na šest mesecev zapora, bo ostala tudi brez zdravniške licence. Akti zdravniške zbornice predvidevajo, da zbornica v primeru obsodbe zdravnika temu začasno odvzame licenco. Zbornica bo o tem odločala predvidoma ta teden.

Zdravniška zbornica mora odvzeti zdravniku licenco (dovoljenje za opravljanje dela) iz več vzrokov. Eden od njih je, če je zdravniku s sodno ali drugo pravnomočno odločbo začasno prepovedano ali onemogočeno opravljanje dejavnosti in poklica. Tako je zapisano v 53. členu pravilnika o licencah. Zdravniku se v tem primeru licenca začasno odvzame, in sicer najmanj za čas, ko ne more ali ne sme opravljati dejavnosti zaradi sodne odločbe. V primeru Nade Cesarec torej za najmanj pol leta. Začasno lahko zdravniku licenco odvzame izvršilni odbor zbornice (za dobo do pet let) ali razsodišče zbornice (za dobo do deset let). Postopek pred izvršilnim odborom ali pred razsodiščem zdravniške zbornice uvede tožilec zdravniške zbornice. Nada Cesarec, ki je obsojena zaradi opustitve zdravstvene pomoči po kazenskem zakoniku, je kršila tudi kodeks medicinske deontologije. Ta v šestem členu določa, da »zdravnik ne sme odkloniti nujne medicinske pomoči, ustrezne njegovi strokovni usposobljenosti, ne glede na to, ali je za pomoč izrecno zaprošen«.

Do začetka prestajanja zaporne kazni zdravnice je še šest dni. Do takrat se predsednik države Borut Pahor še ne bo odločil o morebitni pomilostitvi, saj se bo komisija za pomilostitve sestala šele 4. oktobra. Bo pa do 1. oktobra znano, kako bo zdravnica prestajala zaporno kazen – možne so različne oblike, odločitev je v rokah novomeškega okrožnega sodišča in zapora na Igu –, po tem, ko sta brežiško okrajno sodišče in ljubljansko višje sodišče zavrnili zdravničin predlog, da se ji kazen zapora nadomesti z delom v splošno korist. Ta odločitev je temeljila tudi na presojah obeh sodišč o njeni krivdi. Za sodišči ni bilo sporno, da je zdravnica odgovorna, iz najmanj dveh vzrokov: prvič, ne drži, da je zdravnica kritičnega dne reševala dva nujna primera hkrati, zaradi česar se je odločila, da ne gre na nujno medicinsko pomoč; drugič, v zdravstvenem domu je bilo še sedem zdravnikov, ki bi lahko prevzeli njene primere in bi lahko sama odšla na teren, saj zdravnik ne sme ugibati, ali mora iti na kraj nesreče in nuditi pomoč – k temu je kot zdravnik zavezan.