Bodo manjši kraji ostali brez zdravnikov?

Mlad zdravnik bo šele pet let po specialističnem izpitu odgovorni nosilec dejavnosti.

Objavljeno
01. junij 2017 17.17
Milena Zupanič
Milena Zupanič

»V zakonu o zdravstveni dejavnosti je nekaj stvari, ki utegnejo zdravstveni sistem zrušiti,« ocenjuje Zdenka Čebašek Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije. Katere?

»Ta zakon predstavlja veliko krivico za ljudi, ki že sedaj živijo depriviligirano,« je na današnji tiskovni konferenci dejala Tina Bregant, predstavnica mladih zdravnikov. Pojasnila je, da mlad zdravnik po novem zakonu še pet let po specialističnem izpitu ne bo mogel delati samostojno in bo potreboval odgovornega nosilca za svojo vrsto zdravstvene specialnosti. Uvedba zaposlenega odgovornega nosilca, ki ga bo morala imete vsaka zdravstvena organizacija, je sistemska novost. V sedanjem sistemu odgovarja za svoje delo zdravnik z licenco. Tako bo še naprej, vendar bo moral imeti ob sebi še odgovornega nosilca, če zdravnik z licenco še ne bo imel pet let delovnih izkušenj. In posledice?

Mladi ne bodo mogli v manjše kraje

»Mladi zdravniki ne bomo mogli delati, čeprav bomo imeli licenco. Mladi ne da ne bi želeli v manjše kraje, pač pa ne bomo mogli. To bo mlade potegnilo v bolnišnice. Primarna raven bo postala podhranjena, določena zdravniška mesta se bodo zaprla in ljudje bodo še slabše oskrbljeni. Ta zakon bo povzročil popolno centralizacijo zdravstva. Terciar bo dobro pokrit, a že nekaj mesecev po sprejetju zakona bo razsutje na primarni ravni. Slovenija ima že zdaj 1500 zdravnikov premalo. Ta zakon bo odgnal nadaljnjih 200 do 300 zdravnikov v tujino,« je pojasnila Tina Bregant, ki je tudi mama treh otrok: »Ne morem jim priporočiti, naj študirajo medicino, ker so razmere slabe in se bodo še poslabšale. Predlog zakona me res skrbi,« je dejala. Opozorila je še na degradacijo zdravnikov skozi ta zakon: stroka je izključena iz priprave zakona. Kdo bo prevzel odgovornost za njegove posledice?

Težave za koncesionarje in bolnišnice

Uvedba odgovornega nosilca, ki bo potreboval pet let delovnih izkušenj po licenci, bo po navedbah zdravnikov prizadela vse: tako koncesionarje kot javne zavode. Nekatere koncesije bodo ugasnile, prav tako nekateri bolnišnični oddelki. »Koncesionarji tik pred upokojitvijo čakajo na mladega zdravnika, ki bo prevzel koncesijo. Zdaj ne bodo mogli, ker bo potreboval še pet let delovnih izkušenj. Enako je z zobozdravniki. V bolnišnicah  bodo morali imeti zaposlene nadzorne zdravnike,« je pojasnila Zdenka Čebašek Travnik. Konkretno?


Zdenka Čebašek Travnik, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije. Foto: Leon Vidic/Delo

»V manjšem kraju se je upokojila psihiatrinja s koncesijo. Na njeno mesto bi prišla zdravnica, ki ni zaposlena v javnem zavodu. Vendar je koncesija pristala v zdravstvenem domu, ki nima psihiatra. Psihiatri bodo prihajali tja iz manjše psihiatrične bolnišnice in se bodo menjevali v ordinaciji zdravstvenega doma. Menjevanje psihiatrov za bolnika ni dobro,« je opisala primer predsednica zbornice, specialistka psihiatrije.

»Bolnišnica Ptuj nima nosilca za ortopedijo, a jo izvajajo. Izola nima nosilca za urologijo, a jo zdaj izvajajo,« je navedel ortoped Matevž Gorenšek, predsednik odbora za zasebne zdravnike pri zdravniški zbornici. To torej pomeni, da bodo morali po novem zakonu eni in drugi dejavnost zapreti.

Zdravniška zbornica opozarja še na nekaj drugih nesprejemljivosti zakona, denimo, da ni usklajen z evropsko zakonodajo, da favorizira javne zavode v primerjavi s koncsionarji in da bolnik v predlogu zakona ni v središču dejavnosti.

Predlagajo ukinitev koncesij

Zakon na novo določa tudi trajanje koncesij. Znano je, da se zbornica vseskozi zavzema za ohranitev in čim daljše trajanje koncesij, čeprav je zadnji čas vse bolj glasno slišati tudi predlog za ukinitev koncesij.

»Zdravniška zbornica je proti koncesijam. Predlagamo, da bi lahko z dovoljenjem za delo in licenco zdravniki kandidirali za zdravstvene programe,« je dejal Matevž Gorenšek. Z anketo, ki še ni končana, so na zbornici pridobili podatke, da imajo zasebniki še veliko prostih zmogljivosti za obravnavo pacientov. Dodajmo, da je tako tudi v nekaterih javnih zavodih, a ZZZS ne plača toliko zdravljenj, kot bi jih lahko zdravniki izvedli.

Ukinitev koncesij je zbornica že predlagala tudi politikom, ki so odgovorili, da ukinitve koncesij v koalicijski pogodbi te vlade ni, je povedala predsednica zbornice Zdenka Čebašek Travnik.