Že drugi arhitekturni natečaj za lepšo Škofjo Loko

Najprimernejšo rešitev za ureditev odprtih javnih površin starega jedra in obrežja Sor je napravil biro Ravnikar Potokar.

Objavljeno
18. april 2013 19.11
hanc škofja Loka
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Škofja Loka – Poročali smo že, da je občina Škofja Loka v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije decembra lani razpisala natečaj, saj je želela pridobiti zamisli, kako urediti del ob Blaževi ulici, območje Pogorišča na Pepetovem klancu in kopalno območje v Puštalu, medtem ko je za staro mestno jedro, grajski kompleks in obrežje obeh Sor od brvi na Novem svetu do Sotočja ter naprej do kopalnega območja iskala projektne rešitve v celoti.

Vseh deset prispelih natečajnih elaboratov si bo mogoče od petka, 19. aprila, ko bodo slovesno razglašeni nagrajenci, ogledati v Sokolskem domu na Mestnem trgu.
Med arhitekte z najboljšimi predlogi bo občina, ki namerava prej našteta območja urediti s pomočjo evropskih sredstev, razdelila dobrih 36.000 evrov, tisti, ki pa niso dobili nagrade ali priznanja, pa bodo prejeli po 500 evrov odškodnine.

Kot je zapisano v obrazložitvi sedemčlanske komisije, ki jo je vodila izredna profesorica Maruša Zorec, univ.dipl.inž.arh., zmagovalna rešitev arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar izhaja iz želje, da bi mesto dobilo enotno mestno podobo. Novi tlaki, urbana oprema in krajinske ureditve bi jo ustvarili z zadržanim avtorskim pristopom, v sozvočju s srednjeveško in baročno podobo mesta. V prostor vnaša dva nova prostorska koncepta – Pravljično Loko in koncept urbane Forma vive.

Na odločitev, da v Škofji Loki razpisujejo javni arhitekturni natečaj tudi za območje, ki je bilo že obdelano z natečajem marca 2000, pa se je konec februarja pritožila avtorska skupina Podrecca, Lavrenčič, Pirš z Dunaja, ki je že pričela z izdelavo projektne dokumentacije za Mestni in Cankarjev trgu.

Kot je navedeno v pismu, naslovljenem na župana Miho Ješeta, je »zdaj izničen tudi ves trud vaših strokovnih služb, spomeniškega varstva in nas projektantov, vložen v usklajevanje natečajne rešitve ... V vseh evropskih državah je praksa, da se v primeru, ko se išče rešitev za širše območje, do tedaj izbrana projektantska obdelana in celo plačana rešitev »inkorporira« v končno rešitev celote. Še posebej v današnjih časih recesije je vaša odgovornost še toliko večja, saj bo z dvojnim plačilom projektne dokumentacije oškodovan tako slovenski kot tudi evropski davkoplačevalec.«

Župan Miha Ješe se doslej ni odzval na očitke.