Zemljišča občine Medvode na Jeprci so naprodaj

Občina v bodoči obrtni coni od zasebnih lastnikov ni mogla odkupiti zemljišč po višji ceni od veljavne cenitve.

Objavljeno
11. februar 2013 21.12
Posodobljeno
14. februar 2013 08.00
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Občina Medvode bo še v letošnjem letu pričela s prodajo svojih zemljišč na Jeprci, kjer že več kot 15 let načrtuje poslovno cono. Interes za gradnjo v coni pa je poleg domačinov izrazil tudi investitor nemškega podjetja Robert Bosch.

V Medvodah so ureditev cone ob regionalni cesti Ljubljana–Kranj napovedovali pred dvema letoma in takrat je občina v ta namen objavila poziv gospodarstvenikom, naj izkažejo interes za gradnjo ali nakup poslovnih prostorov v obrtni coni.

Potencialnim investitorjem se je ponujalo 55.000 kvadratnih metrov površin, od teh 40.000 zazidljivih, čeprav občina sploh ni bila lastnica vseh. Kot je bilo nedavno pojasnjeno svetnikom ob sprejemanju proračuna za leti 2013 in 2014, so uspešno prenesli lastništvo z države (sklada stavbnih zemljišč) na občino, manj uspeha pa je bilo pri odkupu zemljišč od zasebnih lastnikov, saj naj bi ti bili zahtevali po 100 evrov in več za kvadratni meter.

Nova informacija, ki so jo nedavno dobili medvoški občinski svetniki, pa je, da se je poleg evidentiranih domačih podjetnikov pojavil tudi investitor nemškega podjetja Bosch, ki je bil pripravljen izpeljati naložbo na celotnem območju poslovne cone. Kot pravijo na občini Medvode, je ta bil zainteresiran postaviti tovarno z ekološko neoporečno dejavnostjo, kar bi v Medvodah prineslo sto novih delovnih mest. Pogoj pa je, da cena zemljišča ne preseže 60 evrov za kvadratni meter.

Na občini Medvode, kjer so si zaman prizadevali odkupiti zemljišča, poudarjajo, da ti zasebni lastniki zahtevajo vsaj dvakratnik za prodajo zemljišč. Investitor Boscha, kot trdijo v Medvodah, se je zato po pomoč obrnil tudi na pristojni ministrstvi (za gospodarstvo in infrastrukturo), vendar do ustreznih rešitev ni prišlo. Ko smo informacijo o tem, ali so še zainteresirani za postavitev tovarne in nameravajo odkupiti zemljišča na Jeprci, preverjali v podjetju Robert Bosch, d. o. o., je pristojna za odnose z javnostjo Kristina Šperanda Ferenc ni ne potrdila ne zanikala.

Kakorkoli, občina Medvode pa je za bodočo cono na Jeprci naročila projekte za gradnjo kanalizacije, plina in vode, da bi ob morebitnem premiku vendarle lahko pričeli z urejanjem cone.
Dodaten razlog za prodajo občinskih zemljišč v bodoči coni pa je tudi finančna suša v proračunu.

Ena največjih naložb v Medvodah bo gradnja novega vrtca v Pirničah za 116 otrok, ki bo, kot je razvidno iz dokumentov, stal v dveh letih skoraj dva milijona evrov. Občina, ki se bo letos predvidoma zadolžila za 1,5 milijona evrov, je nedavno prejela odločbo o tem, da ga je država pripravljena sofinancirati s 125.000 evri. »Temu znesku bi se lahko odrekli, vendar bi bilo to neodgovorno. Če prodamo zemljišča v coni med 25 in 30 evri ter vse zmnožimo, pridemo do višine zneska, potrebne za novi vrtec,« je izjavil župan Stanislav Žagar.

Svetniki so se nato strinjali s predlogom, da je treba v dveh letih napolniti prihodkovno stran z odprodajo zemljišč, tudi tistih na Jeprci, čeprav se zdi napoved, da jih bodo prodali za skoraj za dva milijona evrov, prenapihnjena.

Na občini so prepričani, da bodo bodoči investitorji na lažji način prišli do manjkajočih zemljišč, saj v pogajanju z zasebnimi lastniki ti ne bodo v celoti vezani na predpisane cenitve, ampak zgolj poslovni interes in tržno logiko.

Občina pa naj bi na Jeprci ne prodala nekaj manj kot 1800 kvadratnih metrov zemljišča, na katerem še vedno načrtuje ureditev zbirnega centra za nenevarne odpadke. Kot smo že poročali, je občina vlogo za gradbeno dovoljenje vložila marca 2011, a je bila zavrnjena. Potem ko je vložila pritožbo, je ministrstvo za okolje in prostor pritožbo zavrnilo, zato je bil sprožen upravni spor.