Zgodnji že oddali dohodninske napovedi

Prvi zavezanci so že oddali napovedi za odmero dohodnine za preteklo leto. Samo po elektronski poti so jih na Dursu doslej prejeli skoraj 3000.

Objavljeno
31. marec 2007 13.42
Minister za finance Andrej Bajuk in generalni direktor Davčne uprave Ivan Simič z novim dohodninskim obrazecem za leto 2006
Ljubljana - Medtem ko je bil zadnji dan marca v preteklih letih skrajni rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine za preteklo leto, pa je ta rok po novem zakonu o davčnem postopku prestavljen za mesec dni, na 30. april. Zavezanci imajo tako še mesec dni časa, da izpolnijo napoved, pri čemer jim je Davčna uprava RS (Durs) letos delo precej olajšala, saj je vsem poslala deloma že izpolnjene napovedi. Prvi zavezanci so jih tudi že oddali, samo po elektronski poti so jih na Dursu doslej prejeli skoraj 3000.

Z Dursa so predizpolnjene napovedi za odmero dohodnine za leto 2006 zavezancem začeli pošiljati sredi marca, ko so prek portala e-Davki omogočili tudi dostop do vseh predizpolnjenih dohodninskih obrazcev, za katere so pridobili kontrolne podatke od izplačevalcev. Še zadnje so na pošto oddali minulo sredo, vseh skupaj pa so jih razposlali 1.094.687.

Težave pri pošiljanju obrazcev

Pri pošiljanju obrazcev so imeli na Dursu nekaj težav. Več zavezancev jih je namreč obvestilo, da naj bi v poštni nabiralnik prejeli poškodovane ali deloma odprte predizpolnjene obrazce za dohodnino. Zato so pošiljanje obrazcev začasno ustavili, vse nadaljnje pošiljke pa dodatno zavarovali s plastično folijo.

Da bi zavezancem olajšali izpolnjevanje in oddajanje napovedi, so na Dursu letos v obrazce prvič vnesli podatke o zavezancih in njihovih prejemkih. To so podatki, s katerimi razpolaga davčna uprava na podlagi uradnih evidenc, ter podatki o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki so jim jih posredovali izplačevalci prejemkov. Če zavezanec ugotovi, da vpisani podatki niso pravilni, jih mora prečrtati in pod njih vpisati pravilne.

Z nekaterimi podatki na Dursu ne razpolagajo, zato jih morajo zavezanci vpisati sami. To so med drugim podatki o statusu dijaka ali študenta, podatki o dohodkih iz tujine in tam plačanih davkih ali pa podatki o normiranih stroških.

Olajšave zavezanci vpišejo sami

Prav tako morajo zavezanci sami v napoved vpisati olajšave, ki jih uveljavljajo. Tokrat lahko še zadnjič uveljavljajo olajšavo v višini dveh odstotkov svoje letne davčne osnove, če so vlagali sredstva v določene namene, denimo v vrednostne papirje, premije za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, nakup zdravil, zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov, za prostovoljne prispevke, v reševanje stanovanjskega problema, nakup likovnih del in leposlovnih knjig, šolnine, nakup učbenikov in strokovne literature (tudi za vzdrževane otroke), priklop na internet ter za plačane članarine političnim strankam in sindikatom.

Zavezanci lahko davčno osnovo zmanjšajo tudi za plačane zneske obresti od posojil, pridobljenih za rešitev svojega stanovanjskega problema, vendar ne več kakor za dva odstotka letne davčne osnove zavezanca. Pri nakupu ali gradnji stanovanjske hiše pa je zavezanec upravičen tudi do zmanjšanja osnove v višini do štirih odstotkov letne davčne osnove.

Vse podatke je treba v napoved vpisati v tolarjih, v isti valuti bodo na Dursu obračunali tudi dohodnino, medtem ko bodo plačila oz. vračila preračunali v evre. Ob tem velja opozoriti na določbo, da je zavezanec, ki morebiti ne bo prejel predizpolnjene dohodninske napovedi, to prav tako dolžan vložiti. Do takih primerov lahko pride, če zavezance denimo prejema prihodke iz tujine ali pa izplačevalci prejemkov niso dostavili kontrolnih podatkov. Obrazec je dostopen na spletnih straneh Dursa ali na davčnih izpostavah.

Obračun v skladu z zakonom iz začetka leta 2006

Na davčni upravi bodo dohodnino obračunali v skladu z zakonom o dohodnini iz začetka leta 2006, ki predvideva pet davčnih razredov s stopnjami obdavčitve v višini med 16 in 50 odstotki. Medtem je z letom 2007 začel veljati že nov zakon o dohodnini, po katerem je število davčnih razredov zmanjšano na tri, stopnje obdavčitve pa so določene v višini 16, 27 in 41 odstotkov od letne davčne osnove.

Spremembe bodo tudi pri napovedi dohodnine, saj zavezancem obrazcev ne bo treba več vlagati na pristojnih davčnih izpostavah. Zato je že v obrazcu napovedi za leto 2006 rubrika, v kateri lahko zavezanci označijo, komu želijo nameniti do pol odstotka dohodnine, obračunane za leto 2007. Namenitev dela dohodnine za donacije je novost iz zakona o dohodnini, ki je začel veljati z letošnjim 1. januarjem.