Zimska služba pripravljena, ko še nič ne diši po zimi

Za aktivnosti v sklopu zimske službe v Mariboru bo Nigrad letos zagotovil 80 plužnih enot in 150 delavcev.

Objavljeno
13. november 2015 11.43
Miha Rubin, Maribor
Miha Rubin, Maribor
Maribor - Mestna občina je za izvajanje del v zimski službi, ki bo v stalni pripravljenosti od jutri do sredine marca 2016, zagotovila 1,5 milijona evrov. Zimsko služno na območju Mestne občine Maribor (MOM) bo tudi v tej sezoni izvajalo komunalno podjetje Nigrad skupaj s podizvajalci in kooperanti.

»Na zimsko sezono, ki se bo uradno pričela 15. novembra, smo dobro pripravljeni. Izvedli smo pregled vseh plužnih enot, na zalogi pa je za začetek sezone še 1270 ton soli. Program izvajanja zimske službe smo pripravili v skladu z zahtevami krajevnih skupnosti in mestnih četrti, za izvajanje del pa bo letos na voljo 80 plužnih enot in 150 delavcev«, je povedal direktor Nigrada Marko Žula.

Sol za posipavanje bo v času trajanja zimske sezone tudi letos na voljo občanom MOM, vendar ne več na sedežu Nigarda. Občani bodo namreč lahko prevzeli 20 kilogramov soli samo na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, pri čemer bodo morali imeti seboj ustrezno posodo.

V izvajanje mariborske zimske službe bo vključen tudi Režijski obrat MOM, ki bo sodeloval pri ročnem čiščenju na dogovorjenih lokacijah v mestu: »Prioriteta se določa glede na količine zapadlega snega oziroma po sklepih operativnega štaba zimske službe. Sicer pa bodo enote, ki so v stalni pripravljenosti, s pluženjem pričele, ko na glavnih cestah zapade do 10 centimetrov snega, kriterij za ostale ceste pa je do 15 centimetrov«, je povedal direktor občinskega urada za komunalo, promet in prostor Vili Eisenhut.