Župan Marentič pogorel v Postojni turizmu

Svetniki prevzeli izvrševanje pravic in obveznosti v občinskem podjetju.

Objavljeno
13. november 2015 20.15
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Postojna – Župan Igor Marentič je pogorel s predlogom, da bi takojšnjo likvidacijo občinskega podjetja Postojna turizem izvedel sam kot organ ustanovitelja družbe. Ker ni predlagal načinov in stroškov likvidacije ter likvidacijskega upravitelja, likvidacijo prevzema občinski svet, ki bo v celoti izvrševal pravice in obveznosti podjetja.

Preden bo sprožil likvidacijo, bo moral občinskemu svetu v obravnavo ponuditi predloge likvidacije z imenom upravitelja, ki pa zagotovo ne bo Teodor Kocman, od aprila letos direktor Postojne turizma. Podjetje Postojna turizem, ki ga je občina leta 2010 ustanovila za odkup delnic Postojnske jame, že skoraj od ustanovitve samo ni sposobno poravnavati obveznosti posojila za nakup, pri likvidaciji pa gre predvsem za to, kako bo občina poravnala 2,4 milijona evrov dolga svojega podjetja do Zadružne kraške banke.

Podžupan Stanko Markovčič (Desus) je napovedal, da se bodo o tem kmalu posvetovali s finančnim ministrstvom, izreklo pa se bo tudi računsko sodišče. Markovčič je nakazal možnost, da bi likvidacijo po hitrem postopku lahko izvršili tako, da bi premoženje, zemljišča, ki jih je na Postojno turizem ob ustanovitvi prenesla občina, in posojila družbe prenesli nazaj na občino. Drugi možnosti sta zadolžitev občine ali manj verjetna odprodaja deleža v Postojnski jami. Izziv, ki jih čaka, je, kdo v občini bo upravljal 25,1-odstotni delež Postojnske jame, ko bodo te delnice prenesene na občino in ko bodo po poplačilu posojila resnično last Postojnčanov.