Zupan: Pogovori z dijaki so bili uspešni

Akcijo pogovorov z dijaki srednjih šol po besedah ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jureta Zupana ocenjujejo za uspešno in jo bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

Objavljeno
14. februar 2007 13.50
Državna sekretarka ministrstva za šolstvo in šport Alenka Šverc, ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman in minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jure Zupa
Ljubljana - Akcijo pogovorov z dijaki tretjih in zaključnih letnikov srednjih šol po besedah ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jureta Zupana ocenjujejo za uspešno in jo bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Da je bila potrebna, so s svojim zanimanjem potrdili dijaki, ravnatelji pa so izrazili mnenje, da je za dijake izjemno pomembno, da začutijo, da državi ni vseeno in da pokaže tudi s tovrstnimi akcijami interes za prihodnost mladih, je na današnji novinarski konferenci povedal Zupan.

Najpogostejša vprašanja dijakov so se vrtela okoli možnosti štipendiranja. Dijake je zanimalo tudi, katere fakultete že imajo bolonjske študijske programe, kdo jim zagotavlja, da bodo po končanem študiju dobili zaposlitev in kako bodo slovenski visokošolski zavodi zagotovili takšne študijske programe, da bodo diplomanti konkurenčni na svetovnem trgu. Zelo veliko zanimanja pa so po Zupanovih besedah izrazili tudi za študij v tujini.

Dijaki so v okviru posvetov dali tudi več pobud. Kot je povedal Zupan, so izrazili željo, da bi bilo na področju medicine več vpisnih mest. Izrazili so tudi željo po regionalizaciji visokega šolstva, saj si želijo študirati čim bliže domačemu kraju. Prav tako pa so izpostavili predlog, da se invalidi in športniki pri vpisu obravnavajo ločeno, saj zaenkrat za ti dve skupini veljajo isti, posebni vpisni pogoji.

Šverc: Dijaki so izpostavili tudi željo po samo eni maturi

Državna sekretarka ministrstva za šolstvo in šport Alenka Šverc je povedala, da so dijaki izpostavili tudi željo po samo eni maturi. Predstavniki ministrstev pa so "dijake opozarjali, da naj skrbijo za svoj portfolio". Po besedah Šverceve je namreč pomembno, da dijaki zbirajo vse podatke o svojem dosedanjem izobraževanju (dodatne znanja tujih jezikov, prostovoljna dela), kot tudi, da v okviru študentskega dela iščejo tista dela, ki njihov študij nadgrajujejo.

Kot je povedala ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman, so želeli srednješolcem dati predvsem informacije glede realnega stanja na trgu dela. Ob koncu decembra 2006 je bilo namreč brezposelnih 15.228 oseb, starih do 26 let, ravno na račun naraščanja vpisa na univerze. Tako je bilo med brezposelnimi osebami tudi največ diplomantov.

Prav tako so želeli informirati dijake, kateri so deficitarni in suficitarni poklici. Zato so po besedah Cotmanove na teh srečanjih sodelovali tudi predstavniki območnih služb zavoda za zaposlovanje, ki so podali točne podatke na določeno regijo, kateri dejansko so ti poklici. Dijake pa so predstavniki ministrstva seznanili tudi z vsemi možnimi oblikami štipendiranja.