Župan vabi, ministri 
(še) brez odgovora

Obnova kopališča Ilirija je eden tistih projektov iz prvega mandata Zorana Jankovića, za katerega se zdi, da je njegova realizacija vse bolj oddaljena. Potem ko se je v prejšnjem mandatu zapletalo s soglasji kulturovarstvenikov, se bo v tem, kot kaže, z zagotavljanjem denarja.

Objavljeno
18. februar 2011 18.13
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana –  Župan Zoran Janković je že 29. oktobra lani pisal trem ministrom vlade in jih pozval k sodelovanju pri projektu, a njegova pobuda še ni padla na plodna tla. Spomnimo, v prejšnjem mandatu je Mestna občina Ljubljana (MOL) načrtovala obnovo Ilirije oziroma gradnjo pokritega olimpijskega bazena po vzoru Stožic – v javno-zasebenem partnerstvu, v katerem bi večji del financiranja gradnje kril zasebni investitor, ki bi pridobil določen del komercialnih prostorov v novem objektu. Ker pa gre v primeru Ilirije za objekt pod zaščito kulturne dedišine, z načrtovanim projektom avstrijskega arhitekta Petra Lorenza (ki je bil izbran na natečaju leta 2001) niso soglašali kulturovarstveniki, zato so ga morali spremeniti in oklestiti komercialni del.

S tem je odpadla prvotna možnost financiranja prek zasebnega kapitala. Občina sicer še vedno namerava razpisati javno-zasebno partnerstvo, kjer bi kot zasebna partnerja sodelovala športno društvo Narodni dom in Plavalni klub Ilirija, ki pa skoraj zagotovo ne bosta mogla finančno veliko pomagati pri gradnji.

Zato je župan Zoran Janković konec oktobra lani pisal ministrom. Kot pojasnjujejo na MOL, je na ministrstvo za kulturo (MK), ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) ter ministra službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (SVLR) poslal vabilo k partnerstvu Ilirija. »V vabilu je župan seznanil ministre, da je projekt Ilirija za prebivalce MOL po raziskavi javnega mnenja najbolj zaželen projekt, ki bo prispeval h kakovosti življenja,« pravijo na MOL in dodajajo, da bodo več informacij, tudi o načinu financiranja, lahko dali po končanem sestanku. Kdaj bo ta sestanek, ne vedo, kot tudi ne, kdaj bo objavljen napovedani razpis za javno-zasebno partnerstvo.

Odgovorilo le 
ministrstvo za kulturo

In kaj po več kot treh mesecih o vabilu župana pravijo na ministrstvih? Z MŠŠ so sporočili, da »doslej na to temo še ni bil sprejet noben konkreten dogovor med MŠŠ in MOL. Pričakujemo, da bomo v prihodnje tudi o tej temi razpravljali. Ko bo sprejeta konkretna odločitev, bo javnost tudi obveščena.« Še krajši so bili v SVLR: »Vabilo k partnerstvu Ilirija smo prejeli in bomo MOL odgovorili, ko ga bomo preučili,« je sporočila Nataša Kogej iz službe za odnose z javnostjo.

Nekoliko bolj izčrpni so bili na MK, kjer pravijo, da so MOL svetovali, »naj s projektom kandidira za evropska sredstva, še posebej pa smo jih opozorili na norveški finančni mehanizem, ki tretji steber eksplicitno namenja kulturni dediščini in umetnosti«. Dodajajo, da je v njihovem interesu, da se športno društvo čim prej izseli iz Narodnega doma, saj bi izselitev omogočila začetek celovite prenove prostorov za potrebe Narodne galerije. MK ima v proračunu za leto 2011 in 2012 predvideno investicijo celostne prenove prostorov v Narodnem domu za potrebe Narodne galerije. »MK je bil že doslej aktivno udeležen pri iskanju sprejemljive, kompromisne rešitve med ohranjanjem dediščine in vizijami investitorja, zato bo skozi prihodnji proces prenove zagotovo še priložnost za sodelovanje, tako strokovno kot finančno, še dodaja Bojana Leskovar iz službe za odnose z javnostjo.

Neverjetna ocena

V osnutku letošnjega proračuna MOL je vrednost projekta Ilirija ocenjena na neverjetnih 89 milijonov evrov (MOL bi zagotovila 25 milijonov, skupno sofinanciranje MŠŠ, MK in SVRL je ocenjeno na 30 milijonov, iz virov javno-zasebnega partnerstva pa naj bi pridobili še dodatnih 34 milijonov). Čeprav gre za uradni dokument MOL, lahko o verodostojnosti tega podatka upravičeno dvomimo, saj so se dosedanje ocene vrednosti obnove Ilirije gibale okrog 55 milijonov evrov, z zmanjšanjem komercialnega dela pa se je to še znižalo. V osnutkih proračunov MOL za 2011 in 2012 sicer sredstev za gradnjo Ilirije ni; prvi milijoni za gradbena dela naj bi bili po načrtu razvojnih programov zagotovljeni šele od leta 2013 naprej.