Župani oblikujejo novo regijo in povezujejo dve državi

Cilj so projekti, ki jih bodo uresničevali v finančni perspektivi 2014-2020

Objavljeno
26. september 2013 18.33
Simona Fajfar, Kostel
Simona Fajfar, Kostel

Vas/Kostel - »To je nadgradnja dosedanjih prizadevanj županov 3.a razvojne osi,« pravi Ivan Jordan, župan občine Škofljica, o povezovanju občin na slovenski in hrvaški strani meje od Ljubljane do Reke. Župani in razvojne agencije s tega območja so sklenili, da oblikujejo meddržavno os Ljubljana – Kostel – Delnice – Reka.

Večina od tridesetih vabljenih županov, predstavnikov ministrstev in predstavnikov razvojnih agencij se je srečalo v Kostelu, v vasi Vas, ki je nekakšno središče območja od Ljubljane do Reke. Glavni namen srečanja je bilo oblikovanje medregijskega projekta razvoja za obdobje 2014-2020, ki bo poudarjal predvsem skupno urejanje prometne problematike, razvoja gospodarstva in turizma.

Največji problem: prometnice

Čeprav bodo posamezne vsebinske sklope še določili, so se župani strinjali, da bodo na področju prometa prioritete železniška povezava Grosuplje-Kočevje, obvoznica Škofljica in cesta G2-106, vendar ne samo od Ljubljane preko Kočevja do Petrine, kjer je meja s Hrvaško, ampak tudi naprej do Delnic, kjer že imajo avtocesto.

»Strategija razvoja mesta Reke 2014-2020, ki smo jo sprejeli pred kratkim, ima na področju transporta že poudarek na razvoju prometnice Reka-Delnice-Slovenija. Mi se zavedamo, da je za ta del slovenskega gospodarstva bližja luka Reka kot pa luka Koper,« je dejal Miroslav Matešić, namestnik župana občine Reka.

»Naš cilj je razvoj gospodarstva in turizma, za to pa potrebujemo normalne ceste,« je opozorila tudi Marina Medarić, namestnica župana Primorsko-Goranske regije. Zato naj bi predvsem na obmejnem območju, kjer je meja dvajset let ljudi razdvajala, oblikovali različne gospodarske cone in tehnološke parke.

Povezave, ki so bile v zgodovini že znane

Župani pa s povezovanjem območja od Ljubljane preko Kočevja do Reke ne izumljajo nekaj novega. »Pot Ljubljana-Kočevje-Reka oziroma Kvarnerski zaliv je predstavljala najkrajšo pot že v srednjem veku,« pravi Miran Gajšek, vodja oddelka za urejanje prostora mestne občine Ljubljana. Župani bodo v kratkem podpisali pismo o nameri o oblikovanju meddržavne osi s ciljem, da obe državi, Slovenija in Hrvaška, v svoje razvojne dokumente vneseta omenjeni projekt. S tem pa bo v finančni perspektivi 2014-2020 zagotovljen denar za posamezne projekte na tem območju.