Župani pred hitro cesto zahtevajo obnovo starih

Svetniki sprejeli stališča do umestitev koroške hitre ceste. Dravograd je noče speljati skozi naselja.

Objavljeno
31. maj 2012 11.09
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, Dravograd – Občinski svetniki v Slovenj Gradcu in Dravogradu so tik pred iztekom roka sprejeli stališča do predlagane trase hitre ceste v obeh občinah. Kljub načrtom za novo prometnico pa dvanajsterica koroških županov od vlade zahteva denar za takojšnjo prenovo obstoječih cest.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec (MOSG) Andrej Čas je ob odločanju o pripombah na traso hitre ceste povedal, da je od ministra za infrastrukturo in prostor Zvoneta Černača poskušal dobiti več informacij o tem, kako kaže projektu gradnje tretje razvojne osi, kakšen je časovni načrt ter kakšne so finančne možnosti za gradnjo v obliki, kot jo predvideva osnutek državnega prostorskega načrta. Kot je dejal, konkretnih odgovorov ni dobil, le namig, da časovni načrt ostaja nedorečen.

Mestnemu svetu je Čas predstavil tri predlagane pripombe. Prva se nanaša na premik priključka v Šmartnem bolj južno na rob gozda Dobrava, odpravo priključka Podgorje ter premik severnega priključka proti poslovni coni, s čimer bi ohranili kmetijska zemljišča, preprečili bi tudi poseg v zemljišča ob robu mesta, ki bi jih lahko v prihodnosti namenili za poslovno cono. Svetniki so sklenili, da ne morejo tako natančno določati, kam premikati priključke, saj je to naloga stroke, zavzeli pa so se za njihovo racionalnejšo razporeditev. Podprli so tudi pripombo o pokritem vkopu čez Legensko planoto, čeprav so načrtovalci že na javni razpravi v začetku meseca pojasnili, da zaradi geološke sestave tal pokriti vkop čez Legen ni izvedljiv. Tretji županov predlog, po katerem bi od načrtovalcev zahtevali pripravo nove, alternativne trase skozi občino, so svetniki zavrnili in opozorili, da je ta faza postopka že mimo, vztrajanje pri pripravi alternativnih tras pa bi samo zaviralo izvedbo celotnega projekta.

Več pripomb ima Dravograd

V Dravogradu so imeli svetniki več pripomb, najbolj pa jih moti umestitev hitre ceste skozi naselja Bukovska vas, Šentjanž in Otiški vrh, kjer cesta prečka dolino in ob tovarni ivernih plošč preseka naselje ter se nadaljuje v poslovno cono Otiški vrh. »Svetniki zavračajo dolinsko različico. Radi bi, da cesta poteka po obronkih Selovca, ne pa skozi naselja,« je povedala županja Marijana Cigala. Začetek dravograjske obvoznice bi premaknili dlje iz mesta proti Viču. V Dravogradu tudi zahtevajo od države, da v primeru, če tretje razvojne osi ne bi gradili, kljub temu zgradijo obe dravograjski obvoznici.

Zahtevajo prenovo cest

Župani dvanajstih koroških občin pa bodo na vlado naslovili poziv, naj zaradi že nastale zamude in nedorečenega terminskega načrta gradnje hitre ceste takoj poskrbi za celovito prenovo državnih cest na Koroškem. »Državne ceste so v katastrofalnem stanju, gradnja hitre ceste pa tudi po najbolj ugodnem scenariju tako daleč, da bo Koroška med tem zaradi slabe cestne infrastrukture utrpela nepopravljivo gospodarsko škodo,« je dejal župan MOSG Čas in dodal, da to ni alternativa hitri cesti. Župani od države zahtevajo tudi pospešeno umeščanje trase Dravograd–Prevalje ter predstavitev terminskega načrta gradnje hitre ceste. Čas ocenjuje, da bi posodobitev koroških cest državo stala milijon evrov na kilometer, za vso regijo pa največ sto milijonov evrov.