Župani prepričani, da je bila prijava za gradnjo širokopasovnega omrežja namenoma izločena iz postopka

Kočevske, ribniške in belokranjske občine niso dobile denarja za širokopasovne povezave. Navedene občine tako spadajo med tiste z najslabšim dostopom do elektronskih komunikacij, saj kar tretjina nima dostopa do internetnih storitev.

Objavljeno
21. februar 2011 19.21
Simona Fajfar, Kočevje
Simona Fajfar, Kočevje
Kočevje – Občina Kočevje, koordinator osmih občin (Kočevje, Črnomelj, Dobrepolje, Kostel, Metlika, Osilnica, Ribnica in Sodražica), ki so se prijavile na razpis ministrstva za visoko šolstvo za gradnjo širokopasovnega omrežja, se je zaradi domnevnih nepravilnosti in nezakonitosti izvedenega postopka, kršitve enakopravnosti in neupravičenega dajanja prednosti nepopolnim prijavam, pritožila na ministrstvo za visoko šolstvo. »Če bodo rezultati tega razpisa ostali, kot so, in se ne bo zgodilo nič, potem me skrbi, v kakšni državi živimo,« je povedal kočevski župan Vladimir Prebilič.

Navedene občine spadajo med tiste z najslabšim dostopom do elektronskih komunikacij, saj kar tretjina nima dostopa do internetnih storitev. Največja slovenska občina, občina Kočevje, je rekorder po velikosti belih lis. V konzorciju so bili zato prepričani, da bodo glede na razpisne pogoje dobili denar za 14 milijonov evrov vreden projekt gradnje širokopasovnih povezav. Vendar je bil konzorcij izločen predvsem zaradi vloženih zahtevkov za revizijo na državno revizijsko komisijo zaradi izbire izvajalca del pri tem projektu.

Že pred kratkim je bilo za izvajalca izbrano podjetje GVO, revizijo pa sta zahtevala Granol in Tritel. »Njuni zahtevi sta bili zavrnjeni kot neutemeljeni, kar dokazuje, da se je konzorcij dobro pripravil na projekt,« je povedal Vladimir Prebilič. Župane je zmotilo še, da je bil sklep o zavrnitvi podpisan 2. januarja, ki ni bil samo dela prost dan, ampak tudi nedelja, občina Kočevje pa je sklep dobila več kot mesec dni pozneje.

Župani so zato prepričani, da je bila prijava namenoma izločena iz postopka, in zahtevajo, da ministrstvo razveljavi nezakonit sklep in v novem ugotovi, da je bila prijava konzorcija popolna in da izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje. »Opravili smo notranjo revizijo postopka in ugotovili, da bi naša prijava dosegla 96 odstotkov točk, saj je to območje v resnici izredno slabo pokrito z elektronskimi komunikacijami,« je še povedal Prebilič.

Da je bil konzorcij zavrnjen, je presenečenje tudi za poslanca in nekdanjega kočevskega župana Janka Vebra, ki pravi, da to območje zagotovo izpolnjuje vse pogoje za dodelitev evropskih sredstev za razvoj širokopasovnega območja na območjih, kjer ne obstaja komercialni interes: »Ne izključujem možnosti, da so bili spregledani določeni argumenti ali pa je prišlo do povsem politične odločitve o dodelitvi sredstev za razvoj širokopasovnih povezav.« Zato je Veber s poslanko Renato Brunskole, županjo občine Metlika, vložil pobudo za uvrstitev gradnje širokopasovnega omrežja v Program Pokolpje 2011–2016, v katerega pa ne bi bili vključeni občini Ribnica in Sodražica. Vendar je to za konzorcij županov nesprejemljivo. Na ministrstvu pritožbe še niso prejeli, zato je niso hoteli komentirati.